Nieuwsbrief augustus 2013

Kritische berichten over landbouw(beleid), voedsel(soevereiniteit) en daarmee verwante onderwerpen  in Nederland, Europa en daarbuiten. Fijn als je berichten doorstuurt via Twitter etc.

Berichten van een van de ABC-groepen beginnen met [logo]. De overige berichten zijn geselecteerd op hun nieuwswaarde of geplaatst op verzoek van anderen.


Symposium 9 september: De mythe van schaalvergroting en andere mythes over voedsel en landbouw.

[logo]          De Werkgroep Land en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert ma.  9 september een symposium in Horst, Noord-Limburg,  i.s.m. het Platform Aarde Boer en Consument. De avond staat in het teken van het onlangs verschenen boek ‘Acht mythen over voedsel en landbouw’: een vurig pleidooi voor…       lees verder

Ketelbroek, Groesbeek

Voedselbos in Groesbeek begint vorm te krijgen

Vier jaar geleden kochten Wouter van Eck en Pieter Jansen  2 1/2 ha landbouwgrond (maïs) bij Groesbeek en dat jaar werd de grond omgeploegd en er werd gras en klaver ingezaaid. Daarna werden links en rechts (tot in Amerika en Korea) boompjes en struiken besteld en begon de aanplant. En nu…      lees verder

De EU ‘spint’ over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS

 De onderhandelingen over het TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zijn begonnen maar spelen zich grotendeels af achter gesloten deuren. Hiertegen zijn veel bezwaren naar voren gebracht, en ook tegen de doelen van de onderhandelingen, die verder gaan dan die waar de…     lees verder

Twee prijzen: een voor de vice-president van Monsanto, en een voor Italiaans raaigras.

            Op 19 juni werd de World Food Prize uitgereikt aan drie wetenschappers voor  ‘hun onafhankelijke, individuele prestaties die een doorbraak betekenen in de ontwikkeling en toepassing van moderne landbouw biotechnologie.’  Zie de website www.worldfoodprize.org. Een van hen is de vice-president…     lees verder

Eindelijk een akkoord over het GLB (EU landbouwbeleid), maar..

[logo]   Op 26 juni zijn de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en de Ministerraad  akkoord gegaan met de hervorming van het GLB. Er is sprake van enige vergroening, en de subsidies worden over heel Europa gezien wat gelijker verdeeld. Voor Nederlandse boeren pakt dat ongunstig uit.…     lees verder

Over bewerkte en onbewerkte mest (al dan niet geïnjecteerd) en Dijksma

[logo]      Op 8 mei schreef De Boerderij: ‘De praktijkproef bovengronds mest uitrijden is ten einde. Deelnemers aan de praktijkproef moeten weer verplicht mest injecteren. Deze bedrijven leggen zich daar niet zomaar bij neer en willen een ontheffing.’ Zie het filmpje van Huib Schoonhoven over de betreffende…       lees verder

Soja debat okt 2012 Floriade

Soja-debat met navrante filmfragmenten

 Op 8 oktober 2012 organiseerde de Werkgroep land en Tuinbouw Noord Limburg een debat op de Floriade. Deelnemers aan het debat waren o.a.mensen uit Brazilië en leden van o.a. boeren-organisaties en industrie en NGO’s. Het debat werd afgewisseld met 3  filmfragmenten  gefilmd door Wiek Lenssen…    lees verder

video : Seeds of Freedom

            Een video (27 minuten) over de ontwikkeling van’ zaden als kostbaar bezit van boeren’ naar ‘gepatenteerde handelswaar van enkele Agrifood bedrijven’. Engelstalig, met enkele afgedrukte teksten als vertaling vanuit andere…

 AGENDA

Week van de Akkerbouw, Open Dag 31 aug., Symposium 27 aug. op 27 augustus 2013

Symposium veehouderij, gezondheid en omgevingsrecht (SP) op 06 september 2013 13:00

Symposium ‘Mythen over Voedsel en Landbouw’ op 09 september 2013 20:00

themadag NVLV over voedsel en bodem op 28 september 2013

Gaining control over our food systems, a weekend-training op 08 november 2013