Nieuwsbrief jan 2011

Beste mensen,

Bij deze de eerste nieuwsbrief van Platform Andere Landbouw (‘Platform ABC – breed’ zeggen we maar even voor het gemak, zie ook bericht website voor 12 november).
Nog niet volgens de regels der kunst, deze nieuwsbrief, maar al doende leert men.

Voor:
– de mailing list landbouw2013 (vnl mensen die op 8 okt 2010 in Utrecht waren)
– mensen die zich voor de nieuwsbrief opgegeven hebben (vnl ondertekenaars van www.voedselbeleid.petities.nl)
– donateurs / sympathisanten van Platform ABC, en nog anderen.
Stuur hem door als je het nuttig vindt!

In de bijlage de folder zoals die na nuttige inbreng van sommigen van jullie geworden is en
zoals die de komende tijd bij bijeenkomsten verspreid ( nou ja, neergelegd meestal) zal worden, (bijvoorbeeld 3 feb. in Tilburg, zie ook onder)
Misschien weten jullie nog wel plekken waar je hem kwijt kan.
Het is een dubbelgevouwen A4 folder, printklaar: de eerste bladzijde staat rechts, de laatste links, en de binnenbladzijdes onderaan.

We wilden de nieuwsbrief graag dit weekend de deur uit doen, m.n. vanwege het eerste bericht: herinnering aan de bijeenkomst op 18 februari.

Misschien tot dan,

Met vriendelijke groet, Greet Goverde, secr. Platform ABC

25 januari 2011

[/su_table]


Herinnering: bijeenkomst 18 Februari in Utrecht:

18 februari: een middag bij ICCO, Utrecht voor ieder die mee wil denken/doen, voortbouwend op wat 8 oktober 2010 besproken is. Hier het programma voor 18 oktober..  Zie ook de neerslag van die eerdere middag: de ‘Verklaring van Utrecht, landbouw 2013……..

Workshops:

  • EU Gemeenschappelijk landbouw Beleid, en hoe de komende tijd de politiek te beïnvloeden
  • korte ketens van boer naar consument (zie ook hieronder: ‘Koop van Buurman Boer’
  • de macht in de voedselketen (supermarkten etc).     Lees verder op de site.

Opgeven liefst VOOR 1 FEB, graag met keuze van workshop

In de ‘leeshoek’ onder ‘GLB’ , december 2010 en januari 2011, staan meer uitgewerkte voorstellen voor een beter EU landbouwbeleid.


Nieuwe rubriek op de site: Koop bij Buurman Boer.


Agenda: 3 februari SDE – dag Tilburg

16 januari 2011
Het Vlaams-Nederlandse Platform Solidaire en Duurzame Economie organiseert voor de vierde keer een landelijke dag, in Tilburg. Over de noodzaak van een politieke en economische omslag om een duurzame en solidaire wereld te bereiken. Meer informatie over de conferentie is te vinden op de website  platformdse.org  (Link weggehaald want niet duidelijk welke nog werken. Even googlen?) 


FILM Pig Business

13 januari 2011
Een documentaire van ongeveer een uur over de greep van de vleesindustrie – m.n. het Amerikaanse Smithfield –  op de varkens- en pluimvee bedrijven in  Europa, vooral in Oost-Europa. De plaatselijke bevolking in Polen heeft gezondheidsklachten. De ‘meren’ aan mest in de VS hebben al grote schade aangericht en in Polen gaat het dezelfde kant op. Smithfield is ook eigenaar van het ‘Nederlandse’  merk Stegeman.

9 februari wordt de film door de makers in Brussel vertoond voor Europarlementariërs. en anderen De film is te  zien op de ABC site, met Nederlandse ondertiteling.
‘Mooie’ illustratie van wat er mis is.


een voorbeeld in een ontwikkelingsland: Songhai

25 november 2010

Een praktisch voorbeeld van hoe de NIET-GROOTSCHALIGE, lokale en regionale landbouw in Afrika kan verbeteren vind je op www.songhai.org, Een duurzame en kleinschalige maar ook innovatieve en  veerkrachtige landbouw, met eigen verkoop en…