Nieuwsbrief t.g.v. Dag van de Boerenstrijd 17 april

Berichten van een van de ABC-groepen beginnen met [ ABC]  De overige berichten zijn geselecteerd op hun nieuwswaarde of geplaatst op verzoek van anderen


17 april Internationale dag van de Boerenstrijd – voor voedselsoevereiniteit!

[ABC] Op 17 april 1996 werden in Brazilië 16 boeren vermoord die actie voerden voor grondbezit en rechtvaardigheid. Platform ABC schrijft deze dag aan onze politici over het advies van het PBL dat 19 april besproken wordt in de Tweede Kamer en biedt betere alternatieven voor boeren wereldwijd….

Aardappels op de straatstenen….

[ABC] In ‘Altijd Wat’ (NCRV dinsdag 10 april) kieperde boer Kispijn van den Dries zijn aardappelen op de Dam in Amsterdam, omdat hij er in de handel geen goede prijs voor krijgt. Maar piepen dat de Nederlandse supermarkten  buitenlandse aardappelen inkopen is niet sterk als…..

Stikstof-uitstoot nu traceerbaar als broeikasgas

Gewoonlijk krijgt het effect van kunstmest op sloten en rivieren de meeste aandacht. En terecht. Stikstof in het drinkwater is giftig, en overal ter wereld waar nitraten in zee terecht komen ontstaan zuurstof-arme ‘dode zones’. We wisten al dat overtollige kunstmest ook als gas de LUCHT in …….

Bill Gates goed advies voor landbouw?

[ABC] De afgelopen week was er reuring over het feit dat Bill Gates (Microsoft) Nederland aanspoort om toch vooral veel otwikkelingshulp te blijven geven. Die ruim 26 miljard dollar die hij zelf al naar eigen goeddunken weggegeven heeft geven hem blijkbaar re…

Floriade en gigastal

Met de Floriade – de wereldtuinbouwtentoonstelling die woensdag 4 april nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) van start gaat – wil Noord-Limburg zich tonen als hét centrum van “cradle to cradle” en de ontwikkeling van een duurzame lan…

De Tweede Kamer geeft Bleker feedback over het GLB

14 maart was er Algemeen Overleg van de landbouwcommissie van de Tweede Kamermet staatssecretaris Bleker over landbouw en visserij.  Verschillencde Kamerleden kaartten aan dat Bleker zich hard moet       maken voor de door de Kamer aangenome…

——————–

– Voor agenda zie links boven op website.

– Na elk bericht volgt een twitter-icoontje: tweet gerust berichten door!