Nieuwsuur belicht Europese subsidies

Zie hieronder de link naar de Nieuwsuur-uitzending op Uitzending Gemist. Een bedrijf in Bretagne , Doux, dat ‘plofkippen’ voor de ontwikkelingslanden produceert krijgt 50 miljoen (export)- subsidie per jaar. ‘Hoe kan dat’? vraagt Saskia Dekkers zich af.

ZieNieuwsuur 2 jan. Uitzending Gemist

Het gaat hier om export-subsidies. Volgens Saskia Dekkers is het oneerlijke steun aan de landbouw-industrie. Zij schakelt het gelijk met de steun aan auto-industrie en andere takken van bedrijvigheid. Ondanks de steun staat het bedrijf Doux op omvallen. Er werken 2400 mensen onder zware omstandigheden; de meesten verdienen maar 9,40 euro per uur.

Hoe zit dat in Nederland? Hier zijn de meeste export-subsidies afgeschaft, op aandringen van de WTO. Ook die op zuivel. Maar nadat het quotum  verruimd werd ontstond er weer een overschot aan melk, en in september 2012 werden de zuivel-export-subsidie weer ingesteld, ook al omdat de WTO momenteel tandenloos blijkt, daar maakt men gebruik van. Nu verstoort onze export van melkpoeder opnieuwse productie voor de binnenlandse markten in de ontwikkelingslanden.

In het fragment komt ook een bio-boer met 45 koeien die 14.000 euro per jaar aan subsidie ( ‘inkomenssteun’) krijgt. Wat Plaftorm ABC van de inkomenssteun vindt kon u al lezen na de Nieuwsuur uitzending van 14 juni (zie deze site): inkomenssteun afschaffen liever vandaag dan morgen, zeggen ‘onze’ boeren, maar dan moet er wel eerst een beter landbouw beleid komen. Zie 14 juni: Nieuwsuur: NAV-boeren willen subsidies liever vandaag dan morgen kwijt, maar…

Binnenkort wordt over het Euroese budget van 2013-2020 gestemd; benieuwd of de landbouwsubsidies en die andere optie daarvoor dan nog ter sprake komen.  Ter info hier alvast een overzicht van de trend in Europese subsidies tussen 2000 en 2009, en daaronder nog opmerkingen over de absurde pluimvee- in- en uitvoer.

Ontwikkeling van de uitgaves voor de 27 EU landen van 2000 tot 2009[1], in miljarden €:

 

2000

2003

2006

2009

marktinterventie

10,65

10,06

8,12

7,01

‘ontkoppelde’ inkomenssteun

0,00

0,00

16,26

32,79

Andere inkomenssteun (vnl. gekoppeld aan  producten)

25,53

29,69

17,79

6,32

overig

0,00

0,05

0,09

0,35

plattelandsontwikkeling

4,76

7,17

11,33

8,74

Gemeenschappelijk landbouw   beleid

40,95

46,98

53,60

55,21

Agrarische steun uit nationale begrotingen

12,50

10,12

11,92

11,77

Totaal landbouwsubsidies

53,44

57,09

65,52

66,98

[/su_table]

(meer recente cijfers, van J. Berthelot, voor 2010 en 2011:  inkomenssteun groeit nog steeds: van 33,82, 36,83> Plattelandsontwikkeling groeit nog steeds, van 11,48 naar 12,29. Exportsubsidies an andere marktinterventies nemen nog steeds af, tot in 2011 37,04         Het totaal: 2011: 66,55

De export subsidies komen uit de eerste post, marktinterventie, en worden dus door de EU betaald. ‘Marktinterventie’ is ook voor maatregelen als quota, voorraden aanleggen, braaklegging: alles waarmee de productie gereguleerd / beheerst wordt.Wordt ook ontmoedigd door de WTO: ‘de onzichtbare hand van de markt’ moet het regelen. (Met als gevolg voedselspeculatie, pieken in de voedselprijzen, honger. )

Wat betreft steun aan de boeren: In deze tabel ziet men de trend van ‘gekoppelde steun’ (per product) naar ‘ontkoppelde steun’, nl inkomenssteun aan de boeren gebaseerd op hat aantal hectares. Lastig: er kan ook steun gaan naar landgoederen, golfbanen en andere hectares. De steun voor de grasmatten van Schiphol is inmiddels afgeschaft. Officieel heet het dat dit groene maatregelen zijn. Die verandering van steun aan de boeren is gedaan omdat er teveel kritiek kwam binnen de WTO op de productsteun. Een wassen neus dus, papier schuiven. Het is nog steeds oneerlijk tgegenover (ontwkkelings)landen die hun boeren niet kunnen steunen. De EU en de VS komen ermee weg omdat ze zoveel overwicht hebben in de WTO.

Jacques Berthelot merkt nog op over de absurditeit van die subsidies aan Doux:

In 1998 was de EU nog netto exportyeur van pluimvee-vlees, maar sinds 2005 is zij netto importeur. Er wordt vnl. geïmporteerd uit Brailië (727 000 t), Thailand en (282 000 t). Ongeveer 1 m ton importeren en ongeveer 1 m. ton exporteren is absurd, behalve voor de agribusiness. In feite is de export meer waard, nl als men de waarde van de  eiwithoudende zaden meetelt die als voer voor het pluimvee eerst geïmporteerd worden om later in de vorm van vlees weer geëxporteerd te worden. Denk ook eens aan de  koolstof-baslans van deze operaties. Hoogste tijd voor een ander landbouwbleid, tijd voor voedselsoevereiniteit.

 

 

 [1]Put together by Jacques Berthelot.. Sources: http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-fr.htm; etc.