Nijmegen gentechvrij

Na een sterke lobby (=4000 handtekeningen) van de groep ‘Burgers voor gentechvrij voedsel’ en na pleidooien in de gemeenteraad van o.a. Maaike Raaijmakers (‘Biologica’) en Diederik Sprangers (‘genethica’) heef t een meerderheidvan de Nijmeegse raad dit voorstel o[ 29 juni 2011  aangenomen. Eerst de provindie Friesland, en nu Nijmegen. Weliswaar een plaats met weinig boeren binnen de gemeentegrenzen, maar toch een duidelijk signaal: we moeten voorzichtiger zijn met ons voedsel.  zie ook  www.gentechvrijvoedsel.nl (o.a. foto’s uit Nijmegen) en www.aseed.net voor info over gentech.