Nog een petitie voor de VN: inperking van de macht van grote bedrijven

Tussen 23 en 27 oktober gaat de VN onderhandelen over de inhoud en omvang van een verdrag waarin de bescherming van mensenrechten tegen de activiteiten van transnationale ondernemingen wordt vastgelegd. Zie de verklaring op www.treatymovement.com: zij roepen alle landen op om actief mee te doen aan deze onderhandelingen. Hier kun je de verklaring lezen en tekenen. Wij zullen nog druk uitoefenen op de Tweede kamer en regering, aangezien onze regering nu stemrecht heeft. 
 
Er is al een voorbereidend traject afgelegd: eigenlijk wordt hier al om gevraagd sinds 1972, de tijd van Pinochet, maar vooral de afgelopen jaren is er door een werkgroep binnen de VN al veel voorbereidend werk gedaan  voor een wettelijk bindend instrument dat de macht van bedrijven inperkt. Wereldwijd zijn zij betrokken bij werkzaamheden die milieuvervuiling, landjepik, slavenarbeid, minder toegang tot medicijnen en gezondheidsinstellingen, slechte arbeidsomstandigheden en geweld tegen mensen tot gevolg hebben. Hiervoor moeten zij verantwoordelijk gehouden worden.
 
Er zijn nu lacunes in de regelgeving , deels omdat grote bedrijven internationaal opereren terwijl de wetten waar ze mee te maken hebben nationale wetten zijn. Handelsverdragen die door nationale regeringen ondertekend worden geven bedrijven veel ruimte . Hun aansprakelijkheid, zowel nationaal als internationaal, moet vastgelegd worden, zodat regeringen eindelijk hun verplichtingen nakomen om de mensenrechten en het milieu te beschermen tegen schadelijke praktijken.  Het gaat daarbij vooral om  
(1) de bescherming van individuen en gemeenschappen tegen schending van mensenrechten door activiteiten van bedrijven.
(2) hen effectief (vooral juridsch)  gereedschap in handen geven.
 
In de voorbereidende sessie zijn al veel getuigenissen afgelegd en zijn de uitgangspunten overeengekomen tussen activisten, jusristen en parlementariërs uit verschillende landen en sectoren. De voortdurende en constructieve bijdrages van internationale bewegingen zijn daarbij van groot belang geweest.
 
Juridische vastlegging van verplichtingen, en mogelijkheden voor sancties zijn de volgende en logische stappen in dit proces. De voorrang van mensenrechten boven de voorechten van bedrijven zoals die vastgelegd zijn in internationale verdragen moet vastgelegd worden, en er moet een sterk internationaal framework voor de verantwoordelijlkeid van bedrijven vastgelegd worden.

 

In de komende sessie van de werkgroep (oktober 2017) moeten regeringen onderhandelen, en er moet een kort onderhandelingstraject afgesproken worden, en deelname van het maatschappelijk middenveld moet verzekerd zijn.

dus burgers laat je horen!