Nyéléni conferentie in Roemenië

‘Nyéléni’ is het Europese platform voor voedselsoevereiniteit. 4 Mensen van Platform ABC zijn eind oktober een week of meer naar Roemenië geweest voor de tweede Europese ‘Nyéléni Europe’ conferentie. In 2007 was de eerste (wereldwijde) conferentie in Mali en die werd toen genoemd naar een soort oermoeder die in Afrikaanse verhalen voor de aarde en de zaden zorgde. In 2011 was er zo’n (Europese) conferentie in Oostenrijk, en nu dus de tweede in Oost Europa. Heel goed dat mensen uit Europa en Centraal Azië elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen op het gebied van productiewijze (agro-ecologie of industriële landbouw?) , distributie (korte ketens of supermarktketens?) , werk en sociale omstandigheden (o.a. migratie), toegang tot zaken als land, water, zaden etc., het  voedsel- en landbouwbeleid, en voedselketens / handel .

Volgens Harmen Riphagen was het inspirerend: veel netwerken, veel contacten opgedaan, en goed om te horen en te ervaren (op excursies in Roemenië) hoe verschillend de omstandigheden zijn in deze gebieden. Aan Guus Geurts werd gevraagd het ‘alternative Trade Mandate’ te presenteren als alternatierf voor het huidige neoliberale beleid. Hier het verslag  van  Elske Hageraats (Boerengroep Wageningen). Aan haar verhaal over Campina in Roemenië wordt op deze site een apart bericht gewijd. Ook Piet van IJzendoorn (BD vereniging) was in Roemenië. Er staan foto’s en filmpjes en andere verslagen op facebook, en  de website van Nyeleni Europe


De declaration die aan het eind van de conferentie in 2011 werd opgesteld was uitgangspunt voor de conferentie, deze tweede conferentie was meer gericht op ‘doen’.