Offensief ‘industriële landbouw’ – en weerwoord

Woensdag 30 januari zijn er  bijeenkomsten die een van de topsectoren, nl. ‘Agri en Food’ een flinke oppepper moeten geven, onder het motto ‘we moeten de wereld voeden’.  Weerwoord van Nederlandse organisaties: voedselconferentie Hilton ‘mist de boot’.

Na  recente  uitlatingen en publicaties ten gunste van dit model door vertegenwoordigers van ‘Wageningen’, volgt woensdag 30 januari  in de Tweede kamer

–     een hoorzitting / Rondetafelgesprek ‘voedsel en voedselprijzen’, met meer sprekers voor dan tegen het ‘industriële model’, 13.00-16.00, zie debat voedsel en voedselprijzen

–    dezelfde dag, woe 30 jan. Hilton hotel, ‘Feeding the World’ met sprekers van vele bedrijven waaronder Monsanto, DSM, de RABO bank.  Het gaat erom de wereld te voeden met behuolp van industrie, financiering en technologie.(In het rapport ‘Feeding the World’ van de Economist dat als uitgangspunt wordt genomen wordt geheel voorbij gegaan aan de ‘bijkomende schade’ van het industriële landbouwmodel. Het leidt tot voedselketens waarin uiteindelijk niemand meer verantwoordelijk is voor de geleden schade aan de bron. Boeeren in het Noorden moeten in isolatie opoksen tegen de wereldmarktprijzen en zijn elkaars concurrent, en landbouwgemeenschappen overal ter wereld worden in hun bestaan bedreigd. ) Voor het programma zie programma conferentie Feeding  theWorld

–      donderdag 31 januari 10.30-12.30: Algemeen Overleg over ’the Economics of Ecology and Biodiversity’, (TEEB) Uit uitnodiging: ‘ Het kabinet beoogt met deze TEEB-studies bij te dragen aan bewustwording van de economische en maatschappelijke betekenis van ecosysteemdiensten en biodiversiteit door deze te waarderen en zo mogelijk te monetariseren‘. Zie 3 TEEB-rapporten in Tweede Kamer
        
  De  bijeenkomsten in n de Tweede Kamer zijn te volgen in te Tweede Kamer, of per ‘live stream’ op internet, zie vergaderingen volgen. Zie via links op die pagina de tijd en plaats en de programma’s van de bijeenkomsten. De conferentie in het Hilton kost 1600 euro p.p.

Weerwoord:

Er zijn de afelopen tijd al berichten verschenen als tegenwicht voor deze trend, bijv.van Jan Juffermans in Trouw:Louise Fresco fan van grootschalige landbouw?, en van Michiel Bussink in het Milieudefensie Magazine: Louise Fresco zegt sorry, en nog vele anderen.

Nu ook weerwoord door Nederlandse organsiaties, waaronder Platform ABC:

Voedselconferentie Hilton ‘mist de boot’

Op 30 januari vindt de conferentie “Feeding the World” plaats in het Amsterdamse Hilton hotel. Op deze controversiële bijeenkomst van het tijdschrift The Economist, waar  de industriële landbouw als oplossing van de wereldhonger gepresenteerd wordt, staat prinses Máxima naast pesticidenfabrikant Monsanto op het podium. Critici vinden de voorstelling van zaken in het Hilton misleidend.

Uit de opzet van de conferentie blijkt dat er vooral een verdere intensivering van de landbouw gepropageerd wordt, gericht op hogere opbrengst en veel gebruik van kunstmest, energie en pesticiden, producten die juist door bedrijven als Monsanto worden geproduceerd. Deze gedachten zijn ook uiteen gezet in de publicatie ‘The Nine Billion Question’ van de Economist, die de leidraad vormt voor deze conferentie. (1) De toegangsprijs van 1600 euro zorgt voor een publiek van vooral grote bedrijven, die toegesproken zullen worden door hun collega’s van onder andere DSM, BASF, Nestlé, en Rabobank. Er staat geen enkele boer als spreker in het programma. (2)

Nina Holland, die de lobby van multinationals volgt voor de organisatie Corporate Europe Observatory, bekijkt de conferentie kritisch: “De bijeenkomst in het Hilton is vooral een PR-stunt voor bedrijven die meer belang hebben bij het vergroten van hun monopolie op de zaad- en voedselmarkt, dan bij het oplossing van de honger in de wereld. De industriële landbouw maakt de boeren steeds meer van hen afhankelijk, en bedreigt de voedselzekerheid door het doen verdwijnen van lokale voedselproductie.”

Critici stellen dat betere oplossingen om de wereld beter en blijvend te voeden mogelijk zijn, maar dat die in  de conferentie niet aan bod komen.

Janneke Bruil van ILEIA, een kenniscentrum voor duurzame landbouw, stelt: “Deze conferentie mist de boot. De oplossing voor het wereldvoedselprobleem ligt vooral bij de 400 miljoen kleine boeren, de wetenschappers en de consumenten die samen de omslag kunnen maken naar een duurzame, gezonde en eerlijke voedselproductie. Zo’n voedselsysteem is gebaseerd op een combinatie van bestaande kennis en ervaring van lokale boeren met wetenschappelijke innovatie, en is gericht op een gezonde bodem, die jaar in jaar uit kan blijven produceren, ook bij tijdelijke droogte of overvloedige neerslag.” (5)

Greet Goverde van Platform Aarde Boer Consument zegt: “De beste garantie voor voedselzekerheid is de producent een eerlijke prijs te betalen. Dan kan het voedsel duurzaam geproduceerd worden daar waar het nodig is,  en gaat er weer in de landbouw geïnvesteerd worden.”

In het deze week verschenen rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) wordt de intensieve GGO productie vergeleken met agro-ecologisch methodes die door steeds meer boeren in het Zuiden toegepast worden. Het agentschap concludeert verder dat de risico’s van genetisch gemanipuleerde organismen (GGOs) steeds worden onderschat, terwijl de voordelen ervan worden overschat. (6)

Prinses Máxima opent de conferentie in het Hilton. Er wordt veel landbouwgif gespoten op de ruim 20 miljoen hectare sojaplantages in haar geboorteland Argentinië. De lokale bevolking ondervindt hiervan de schade aan hun gezondheid. De ‘sojawoestijn’ leidt tot ontbossing, vervuiling van water, uitgeputte gronden,  conflicten over land en meer armoede. (7) Flip Vonk van ASEED Europe, een milieuorganisatie in Amsterdam, zegt : “Het is ronduit ironisch dat  prinses Máxima zich leent voor het opluisteren van deze conferentie. Als Argentijnse weet zij als geen ander  welke schade de praktijken van bedrijven als Monsanto en Cargill kunnen toebrengen aan mens en milieu.”

Voor meer informatie: Nina Holland, Corporate Europe Observatory, 06-30285042 Greet Goverde, Platform Aarde Boer Consument, 024-3443678 Flip Vonk, ASEED Europe, 020-6682236

Ondertekenende organisaties:

Corporate Europe Observatory (CEO),   Platform Aarde Boer Consument,   ILEIA – Centre for learning on sustainable agriculture,   Transnational Institute (TNI),   FIAN Nederland,   ASEED Europe,   Voor Mondiale Duurzaamheid,   Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF),   Burgers voor gentechvrij voedsel Nijmegen,   Groene Ruimte Maken,   Slowfood Amsterdam,   Gevoel voor Humus,   ,  TEAM Ecosys,   Stichting OtherWise,   Gifsoja.nl,   Supermacht.nl

Noten:

(1) The Nine Billion Question:http://www.saiplatform.org/uploads/Modules/Library/Economist%20Special%2…

(2) Agenda: http://cemea.economistconferences.com/event/feeding-world-2013/ftw-europ… Kosten voor een deelnemer: € 1600. Sprekers: http://cemea.economistconferences.com/event/feeding-world-2013/ftw-europ…

(4) Landbouw verantwoordelijk voor uitstoot van broeikasgassen: http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf

(5) Het kan ook anders, bijvoorbeeld: http://independentsciencenews.org/un-sustainable-farming/how-millions-of…

(6) EEA rapport: http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/the-cost-of-ignoring-the

(7) Zie bijvoorbeeld de video Growing Doubt van Greenpeace, over de ervaring van boeren in de VS met Monsanto’s gifresistente gewassen: http://www.youtube.com/watch?v=CNxhw2jiDtA