Duidelijke taal over de boerendemonstraties in Brussel en over de EU maatregelen

‘Kent u ze nog? Knabbel en Babbel? De twee jattende eekhoorns die vooral veel kletsen? Ik moest afgelopen vrijdag weer eens aan ze denken.’ Zo begint Sieta van Keimpema haar blog over de Brusselse demonstraties op 7 september en de uitkomst ervan. Als aasgieren streken de LTO en de zuivelsector neer op het geld, dat naar aanleiding van de demonstratie van duizenden voornamelijk EMB-melkveehouders, door de Europese Commissie ter beschikking is gesteld. En ze verdeelden het geld maar even in klein comité met staatssecretaris Dijksma. Niet zoals uitdrukkelijk door de EMB geformuleerd, voor: (1) het aanpakken van de cashflow problemen waar boeren mee worden geconfronteerd, (2) het stabiliseren van de markten en (3) het aanpakken van de werking van de voedingsketen, maar aan “projectjes uit het babbelcircuit” die met bovengenoemde doelstellingen geen enkele connectie hebben en die vooral de agribusiness ten goede zullen komen.  (Zie EU website voor de uitkomsten volgens de Commissie)

Nederland krijgt 30 miljoen euro, niet het resultaat van ‘stevige onderhandeling van de Nederlandse delegatie op de top in Luxemburg’, zoals gesuggereerd werd, maar gewoon  een verdeling over de EU landen naar rato van de melkproductie in het melkjaar 2014/2015.

demonstratie in Brussel: afgang voor COPA (de ‘grote’ EU bond)

Dat pronken met andermans veren gebeurt de laatste tijd wel meer. Zo pochte Copa over ‘hun’ demonstratie op 7 september. De positieve aspecten (boerenopkomst en massale belangstelling van de media) zouden allemaal van hen afkomstig zijn terwijl de negatieve aspecten (enige vernielingen en flessengooiers ) uitsluitend EMB’ers waren

Voorafgaand aan demonstraties is er intensief overleg met politie en ambtenaren over planning en programma en worden locaties toegewezen. Het Schumanplein en twee aanliggende straten waren voor de EMB (European Milk Board, o.a. de Dutdch Dairymen Board en de Nederlandse Malkveehouders Vakbond), twee andere straten voor de Copa die na hun mars aldaar konden demonstreren . (COPA/GOGECA is de ‘grote’ Europese boerenorganisatie waarvan de LTO lid is. De Nederlander Albert-Jan Maat  is momenteel voorzitter van die Europese organisatie).

De EMB startte haar demonstratie  omstreeks 10.30 uur en had de voorgaande avond al een podium ingericht. De Copa startte later en had, ondanks externe adviezen, een volstrekt verkeerde inschatting gemaakt van de bereikbaarheid van de binnenstad en dacht later op de ochtend nog een podium te kunnen opstellen. Maar omdat de politie volgens afspraak vanaf 9 uur ’s ochtends de vier colonnes tractoren van de gezamenlijke organisaties Brussel inleidde, lag het verkeer in de stad vanaf dat moment ‘plat’. Daarom was er voor de Copa leden geen podium op de aan hen toegewezen locatie, maar ook noodzakelijke voorzieningen als sanitair en eten ontbraken door de gebrekkige Copa-organisatie. Copa besloot tijdens hun mars, om de demonstratie maar af te gelasten.

De Copa demonstranten reageerden woedend op hun top over dit gebrek aan organisatie.

Zij hadden soms dagen gereisd voor deze boerendemonstratie, maar meer dan een mars door de stad liet Copa niet zien op 7 september in Brussel!  De leden keerden hun eigen Copa leiders de rug toe en mengden zich onder de EMB demonstranten. Het EMB bestuur verwelkomde hen in ons midden alwaar ze de rest van de dag hebben doorgebracht.

Het verklaart waarom er geen foto’s of filmpjes zijn van Copa leiders die hun boeren toespreken. (Afgezien van Piet Vanthemsche – Boerenbond België, die zoals vooraf besproken steun uitsprak voor het EMB plan op het EMB podium).

Costa Concordia-mentaliteit  (de Italiaanse veerbootkapitein…..)

Voor de Nederlandse landbouwvertegenwoordigers c.q. Nederlandse Copa kopstukken die zich momenteel zo profileren, nog de volgende boodschap: Als je je Copa leden oproept om deel te nemen aan een demonstratie, dan heb je daarmee ook een grote verantwoordelijkheid voor het verloop van die demonstratie. Het past niet, om als het je wat heter onder de voeten wordt (bijv. als de waterkanonnen in stelling worden gebracht) met de staart tussen de benen af te druipen naar je Brusselse kantoor. Het past ook niet om jouw leden tot de verantwoordelijkheid te maken van een andere organisatie doordat je er tussenuit knijpt en je leden aan hun lot overlaat. Bij een dergelijke massa demonstratie behoort geen “Costa Concordia mentaliteit”. Blijf dan in het vervolg liever thuis.

De grote professionaliteit van de EMB ledenorganisaties heeft voorkomen dat de demonstratie uit de hand liep, zij hebben collegialiteit getoond door met hun Copa collega’s alle voorzieningen te delen. Waarmee de angel uit de woede werd gehaald.   

Wat ook niet past is, om na het uiten van de nodige minachting voor acties en actievoerende boeren, de resultaten van die acties – waar je niet aan hebt bijgedragen – zonder inspraak van die actievoerende partijen in het ‘old boys’ network’ te verdelen. Schaamteloos!

Dat geldt ook voor onze beleidsmakers en sectorale woordvoerders, die zich slechts sterk maken voor hun eigen babbelcircuit en het contact met hun achterban al lang geleden hebben verloren.

Aldus Sieta van Keimpema. Dit is een enigszins bewerkte en ingekorte versie van haar blog op de website DDB (Dutch Dairymen Board), waar ook een filmpje tie zien is van Sieta die het resultaat van de acties bespreekt.