Oogst 2014: o.a. lupinen en tarwe

Een bijzondere tarwe-opbrengst is die van Kees Steendijk, die met 20 keer minder zaad even veel opbrengst krijgt van zijn akker als een ander. Hij plant het (zelf geoogste) zaad verder uit elkaar, zodat het genoeg licht en ruimte heeft om een stuk of tien sterke stengels en een sterk wortelgestel te vormen. Na een flinke storm blijft het overeind, in tegenstelling tot het graan van de buurman. Hij werkt zonder ploegen, en met de nodige innovatie (GPS-systeem: steeds in dezelfde sporen rijden).

Wat een volharding om dit allemaal in een mensenleven uit te dokteren! (Twee mensenlevens eigenlijk, zijn oom begon ermee). Hier ( Wervelkrant) lees je er meer over.

Lupinen

Op 28 augustus heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken een bezoek gebracht aan een akker van Henk Bronsvoort in Holten waar op dat moment lupinen werden geoogst voor toepassing in de vleesvervangers van Vivera. Ook bestuurslid Hans van Kessel van de NAV was aanwezig. Hij greep de gelegenheid aan om een pleidooi te houden voor het stimuleren van de teelt van eiwitgewassen in Nederland en Noordwest Europa.

Hij verzocht de staatssecretaris medewerking en steun van de rijksoverheid om samen met het bedrijfsleven (veredelaars, producenten en verwerkers), provincies en maatschappelijke organisaties te werken aan de ontwikkeling van betere rassen, de optimalisatie van de teelt en de verdere ontwikkeling van de vraag.

Dijksma deed geen harde toezegging, maar zei wel daar verder ambtelijk met de NAV over te willen spreken op EZ.

Noot van de redactie: de teelt van eiwitgewassen (voedererwten, lupinen etc. ) die zo goed zijn voor onze bodem (stikstofbinding) heeft vanwege handelsovereenkomsten jarenlang in het slop gezeten: Buitenlandse soja importeren is nl goedkoper. Om dit weer recht te trekken zijn overheidsmaatregelen nodig, liefst importbeperkingen om de eigen eitwitteelt voorrang te geven. 

Lupinen: overgenomen uit ‘Genoeg is Beter’, ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.