Ook landbouweconoom Niek Koning pleit voor het plan van de EMB

IN het artikel op foodlog Waarom is de melkprijs onderuit gegaan? analyseert Niek Koning haarscherp de ontwikkeling van het landbouwbeleid en hij laat zien waarom het in Nederland anders ligt dan in andere landen. Waarom bijvoorbeeld de afschaffing van de quota hier gevierd werd als een ‘bevrijding’ en in andere landen niet.

Volg de link en lees het artikel.

Hier is alvast de laatste alinea: 

Enige oplossing: quota weer terug
Wat is wijsheid? De Europese politiek zal niet gemakkelijk op haar schreden terugkeren. Toch is de enige echte oplossing een herordening van de melkmarkt. De voorstellen van de European Milk Board – een federatie van Europese melkveehouderorganisaties die zich niet hebben laten inpakken door de anti-quotalobby – biedt hiervoor goede aangrijpingspunten.  Zij pleiten voor een flexibel systeem uitgaande van een normprijs.*   Zakt de marktprijs daar onder, dan krijgen boeren premies als ze hun productie tijdelijk inkrimpen en boetes als ze hun productie opvoeren. Daalt de melkprijs desondanks verder, dan volgt een opnieuw een verplichte productiebeperking.

redactie:

* En hier de link naar een korte samenvatting (( kwart bladzijde)van het Markt Verantwoordelijkheids Programma, en daar ook een link naar hde langere versie, slechts 4 bladzijdes, met grafieken.