Ook Platform Aarde Boer consument buigt zich over onze bodem

Wij presenteren hierbij de  bodem-visie Platform ABC 

Ook wij zijn bezorgd de bodemvruchtbaarheid en het aandeel organische stof in de bodem, maar zoals u van ons kunt verwachten legen wij ook een duidelijke link met het landbouwbeleid.

De kopjes in de tekst van 4 pagina’s zijn:

  • Hoe een duurzaam gebruik van de bodem te verzekeren?
  • Verantwoord bodemgebruik;  
  • Bedreigingen bodemvruchtbaarheid;
  • Vrijhandel ondermijnt het boerenbedrijf;
  • Organische stof;
  • Alternatief landbouwbeleid.

We plaatsen deze visie ook in de ‘leeshoek’, onder het kopje ‘agro-ecologie’.