Ook Wervel (Vlaanderen) streeft naar een ander landbouwbeleid

De aan Platform ABC gelieerde vlaamse  organisatie Wervel zette een actie  op om vóór 26 mei de Minister-President Geert Bourgeois een mail te sturen en hem te vragen aan te dringen op een ander beleid in Europa, met als belangrijkste elementen: 

(Hier ingekort) 

  1. De grond : een basisproductiemiddel

met o.a.: –Actieve rol van de overheid in het beheer van de landbouwgronden.

  1. De landbouw: een beroep met toekomst

met o.a.:  – Recht op onderhandeling door producentenorganisaties met handel, industrie en distributie over sectorale overeenkomsten inzake prijzen en volumes van landbouwproducten.

  1. Moderne landbouw gebaseerd op agro-ecologie

  1. Gezonde en toegankelijke voeding

  1. Steun aan de lokale landbouw, streven naar voedselsoevereiniteit

  1. Grondige hervorming van het GLB:

– Bescherming van de interne landbouwproductie gebaseerd op een gezond, duurzaam en sociaal rechtvaardig landbouw- en voedingsmodel. Uitsluiting van internationale handelsakkoorden die hieraan niet voldoen. Geen handel zonder gelijkwaardige normen of niet gebaseerd op reële behoeften.

– Regeling van de markten van de belangrijkste landbouwproducten op basis van quota gebaseerd op de binnenlandse vraag, naargelang de specificiteit van elk land en elke regio.

– Het systeem van inkomenspremies (hectaresteun) dient evenwichtiger en vooral rechtvaardiger te worden. Criteria als reële landbouwactiviteit en tewerkstelling inbouwen,  en een bijkomende positieve impact op het premieniveau voorzien van geleverde diensten aan de maatschappij (bijvoorbeeld maatregelen voor biodiversiteit en koolstofopslag). Positieve discriminatie (toekenning van hogere premies) van kleine bedrijven en van diverse samenwerkingsvormen.

– Garantie voor rechtvaardige inkomens voor de landbouwers. Voor productie- en aanbodbeheersing, met  het oog op stabiele en voldoende landbouwprijzen, moet ook gebruik gemaakt kunnen worden van minimumgarantieprijzen en openbare opslag.

Nogal wat overeenkomsten met wat Platform ABC voorstaat, dus. Bovendien is de brochure ‘Boeren aan het woord’ uitgegeven: in zes verhalen een beeld van de Vlaamse landbouw, met al net zulke soms schrijnende onrechtvaardigheden als in de Nederlandse landbouw.

Te bestellen op de website van Wervel. eusper stuk, korting bij grotere aantallen.