oproep aan WTO: herschrijf de regels voor de internationale handel in landbouwproducten

In bijgaande brief roepen Europese organisaties en deskundigen de WTO op om in deze tijd van klimaatverandering en dreigende voedseltekorten die achterhaalde handelsregels uit de jaren 90 eindelijk eens bij te stellen. De WTO is opgericht in 1995. De regels die daar vastgelesteld werden hebben een vernietigend effect op de boeren in noord en zuid. Ze hebben de macht van transnationale bedrijven enorm vergroot en het milieu en de voedselpatronen geschaad.

‘Internationale competitie’ is de drijfveer. Europese containerschepen met appels voor China passeren Chinese containerschepen met appels voor Europa, en ondertussen warmt het klimaat op. Bedrijven worden rijker ten koste van de producenten, die  verwikkeld zijn in een dodelijke prijsspiraal naar het laagste punt. 

De Eu en de VS, toen de grootste exporteurs, hebben indertijd de spelregels geformuleerd en daarbij vooral goed voor zichzelf gezorgd. Ze kunnen hun overschotten tegen lage prjzen dumpen in derde wereld landen omdat ze exportsubsidies te vervangen hebben door inkomenssteun. Die inkomenssteun voor boeren in het noorden zit in de zogenaamde ‘green box’, de maatregelen die onbespreekbaar zijn. Dit resulteert in ‘market grabbing’. Of deze deze subsidies nu in de blauwe, groene of gele ‘box’ zitten: landbouwproducten worden onder de kostprijs verkocht op deAfrikaanse markt zodat plaatselijke producenten het brood uit de mond gestoten wordt. 

Daarom moeten de internationale handelsregels snel ge-herformuleerd worden en voedselsoevereiniteit nastreven. Dat wil zeggen dat landen en regio’s hun eigen landbouwbeleid kunnen afspreken, dat afgestemd is op hun eigen werkelijheid en behoeftes, zonder dat ze andere landen schaden. Een beleid dat prioriteiten zoals het voeden van de lokale bevolking, waardering van de voedselproducenten,agro-ecologie etc. integreren.

 De gesprekken an de agenda voor de WTO vergadering inBuenos Aires gaan echter niet deze kant op. DE EU en de VS weigeren de ‘green box subsidies’te bespreken. Wij roepen de regeringen dan ook op om voorbereidend werek te starten voor nieuwe regels voor een ander handelbeleid. 

Wij roepen boerenorganisaties, rechtsgeleerden, economen zowel als NGO’s op om nieuwe handelregels voor de landbouw op te stellen die ertoe leiden dat boeren  uit noord en zuid van hun werk kunnen leven, gezonde en voedzame producten voor hun eigen markten kunnen produceren, en zodoende de opwarming van de aarde en de achteruitgang van de biodiversiteit door agro-ecologische landbouw een halt kunnen toeroepen 

Hier vindt u de volledige open brief en ondertekenaars