GoodFoodMarch: zondag 16 sept. Breda (info en uitzwaaien om 16.00 uur) t/m 19 sept. Brussel.

 

 

Zondag 16 september 16.00 uur komen de  fietsers die al vanaf de Waddenzee aan het fietsen zijn, aan in Breda, waar anderen aansluiten. Van 16.00 uur tot 16.45  laten we ons horen/zien op de Grote Markt in Breda (omgeving raadhuis), daarna worden we uitgezwaaid richting Brussel. VOLG .@isabelduinisvel om te horen hoe het ons vergaat.

In Breda: korte praatjes over voedsel en landbouw vanuit verschillende invalshoeken, door boeren en burgers. Ook JOUW mening telt: je kunt ter plekke een foto laten maken met je wens op een A4 (Die gaat naar www.goodfoodmarch.eu    Dit kun je trouwens ook zelf thuis doen.)  Kom mee-folderen tussen 3 en 4 en ons uitzwaaien! (laat het weten aan greetg800@gmail.com)

Maandag 17 en dinsdag 18 sept. fietsen we van Breda via Vorselaar (bij Herentals) naar Brussel. Onderweg interessante ontmoetingen, o.a. de maandagavond avond georganiseerd door Voedselteams (www.voedselteams.be) met enkele Grieken die een verbazend korte ketens project hebben opgezet, zie gesprek met Vlaamse boeren en Griekse korte-keten activisten in Herentals, en zie het derde bericht opdeze site.

In Brussel kamperen we op 18 september  in het Jubelpark. Daar komt dan de op 19 eptember ook een bus uit Nederland aan.  (Milieudefensie en anderen gaan in een dag op en neer, contact maarten.ros@milieudefensie.nl ), en daar zijn dan inmiddels ook mensen uit andere hoeken van Europa gearriveerd.

 Op de ochtend van de 19e trekt men samen naar het EU-district en worden fotoboeken met de wensen/eisen van Europese burgers aangeboden aan de Europese Raad, de Commissie en het Europees Parlement. Daarna actie-brunch op het plein, contact met politici en ’s middags conferentie m.m.v. de landbouw-commissaris Ciolos, de voorzitter van de landbouw-commissie van het parlement, en parlementsleden.  Voor verdere info zie update over goodfoodmarch.

WAAROM dit alles NU? Dit jaar (m.n. dit najaar) wordt het landbouwbeleid voor Europa voor 2014-2020 vastgelegd. Het dreigt de verkeercde kant op te gaan met het beleid, daarom komen we in actie.( Zie/hoor ook de Nieuwsuur uitzending van 14 juni op deze site. Of luister naar een radio-uitzending over het hoe en waarom van deze campagne: RayRadio Breda van 17 juli, na 32 min. in de uitzending: uitzending gemist Ray Radio 17 juli 2012.) Ook op 4 september: RayRadio 4 september over activiteiten Breda etc. (op 20 minuten na het begin van de uitzending)

Hieronder (en hier)  de oproep die Europa-breed gebruikt wordt:

Good Food, Good Farming – op naar Brussel!

Hoogste tijd voor eerlijke prijzen voor boeren en consumenten

Hoogste tijd om het milieu serieus te nemen

Hoogste tijd voor voedselsoevereiniteit

Hoogste tijd dat we overal goed voedsel en goede landbouw voor elkaar krijgen.

Begin: eind augustus op verschillende plaatse in de EU. Einde: 19 september 2012 in Brussels

In Brussel wordt het lot van ons voedsel en onze boeren besproken .

Voor de eerste keer zal door zowel het Europees Parlement als door de nationale regeringen besloten worden over de hervorming van de Europese landbouw.
Dit is onze kans om een CAP (Common Agricultural Policy / gemeenschappelijk landbouw Beleid ) te eisen die goed voedsel en een goede landbouw oplevert. Het is tijd voor verandering

In de afgelopen 50 jaar is ons belastinggeld gebruikt om de industriële voedselproductie te ondersteunen. Deze vorm van landbouw brengt het voortbestaan van boeren wereldwijd in gevaar, zowel in het Noorden als in het zuiden. Het veroorzaakt wereldwijd enerzijds voedsel-onzekerheid en anderzijds bergen voedselafval. Industriële landbouw is voor veevoer afhankelijk van geïmporteerde soja en veel fossiele brandstoffen, wat nadelig is voor het klimaat. Het platteland ontvolkt. Wij roepen op tot een grote heroverweging van ons voedsel- en landbouwsysteem. De CAP (= GLB, gemeenschappelijk landbouw Beleid) moet veranderen; laten we samen optrekken voor verandering!

Deze zomer gaan boeren, burgers and jongeren uit heel Europa per fiets, te voet of per tractor naar Brussel. Onderweg nemen ze deel aan bijeenkomsten, acties en protesten. We nodigen mensen uit op 19 september 2012 naar Brussel te komen om te eisen dat Brussel ‘good food and good farming’ levert.

We willen een CAP die:

 • Zekere en stabiele kostendekkende prijzen biedt voor voor boeren en faire prijzen voor consumenten
 • Ons natuurlijk, cultureel en culinair erfgoed naar waarde schat
 • Echte gezinsbedrijven steunt; zowel nieuwe als oudere bedrijven. We mogen niet nog meer boeren verliezen!
 • Subsidies rechtstreeks verbindt aan sociale, milieu- en dierenwelzijns-criteria. Gemeenschapsgeld voor gemeenschappelijke goederen!
 • Ons meeneemt naar een groenere en meer duurzame landbouw, die agro-ecologische landbouwmethodes promoot
 • De sociale en economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen versterkt.
 • De teelt van plaatselijke eiwithoudende gewassen garandeert, in plaats van de import van soja
 • Ons verzekert van meer gelijkheid tussen de oude en de nieuwe lidstaten
 • Ons richting voedselsoevereiniteit brengt
 • Haar internationale verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat zowel Europa als het Zuiden meer zelfvoorzienend worden
 • Voedselspeculatie verwerpt en de export van landbouwproducten beneden hun eigenlijke productiekosten beëindigt.

Samen kunnen we deze veranderingen bewerkstelligen!

Platform Aarde Boer Consument, ASEED, Milieuefensie, Bionext, Biodynamische vereniging, Slow Food nederland

 

 

 

Reacties zijn gesloten.