Over bewerkte en onbewerkte mest (al dan niet geïnjecteerd) en Dijksma

Op 8 mei schreef De Boerderij: ‘De praktijkproef bovengronds mest uitrijden is ten einde. Deelnemers aan de praktijkproef moeten weer verplicht mest injecteren. Deze bedrijven leggen zich daar niet zomaar bij neer en willen een ontheffing.‘ Zie het filmpje van Huib Schoonhoven over de betreffende boeren: De boerderij: ‘op de bres voor bovengronds mest uitrijden’. Die boeren in het Noorden zijn heel goed  bezig en willen de kringloop zoveel mogelijk sluiten, zij zouden aan alle kanten gestimuleerd moeten worden. Kamerlid Sjoera Dikkers (PVDA) gaat zich hier hard voor maken. Zij snapt ook niet waarom Nederland als enige land in Europa de boeren verplicht mest te injecteren.

Dirk-Jan Schoonemen: ….. In de grond waar mest geïnjecteerd wordt vindt je een gemene blauwe kleur….De machines om te injecteren zijn veel te groot en te zwaar, waardeloos…’mijn koeien gedijen beter en produceren meer op ‘beheersgras’ (zijn koeien lopen ook in de uiterwaarden)’

Een mest-kwestie die bij akkerbouwers speelt : op 8 mei heeft staatsecretaris Dijksma een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over haar inzet in Brussel ‘aangaande het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn ( 2014 – 2017)’….: ze stuurt de akkerbouwers richting ‘bewerkte mest’ ‘i.p.v. onbewerkte mest. (‘Jullie mogen ruimere normen mest-normen aanhouden, conform jullie eigen wensen, maar alleen met BEWERKTE mest’).

Bewerkte mest: je buurman-melkveehouder stuurt dan zijn mest naar een biogasinstallatie en daar kun jij dan als akkerbouwer de (snelwerkende) dunne fractie gaan ophalen. Terwijl je liever de onbewerkte mest rechstreeks van je buurman hebt, want daar zitten meer vaste (kool)stoffen in. De akkerbouwers zijn er onderhand ook wel van overtuigd dat meer organische stoffen in de grond beter is voor de lange-termijn vruchtbaarheid. Dus de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) verzet zich tegen Dijksma’s voornemen de akkerbouw te sturen richting bewerkte mest. Zie                                               http://www.nav.nl/2013/05/bodemvruchtbaarheid-in-geding-door-overheidssturing-richting-gebruik-bewerkte-mest/

Het past allemaal in het plaatje van ‘onze concurrentiekracht’ (term van Verburg) , en ‘geen quotum meer op de melk, zodat we nog meer melk kunnen produceren voor de wereldmarkt.’ Vol ertegenaan dus. Maar ja, dan krijgen we ook meer mest. Wat doen we daarmee? Alles naar de akkerbouwers kan niet, dat wordt teveel. Dus de dunne fractie voor de akkerbouwers en de dikke fractie in gedroogde vorm de grens over.

Die voorbeeld-boeren in het noorden die bovengronds willen uitrijden en zoveel mogelijk de kringloop willen sluiten passen ook niet in dit ‘concurrentiekracht’ plaatje. Een betere bodem en meer biodiversiteit ook niet.