Overlijden van medestrijder Luc Vankrunkelsven

Update 24 oktober:
Zondag 22 oktober werd een dag vol eerbetoon aan Luc Vankrunkelsven. Toen namen de agro-ecologische beweging van Wervel, Viva Cerrado en Boerenforum afscheid van hem. In de voormiddag blikten ze tijdens een stemmig herdenkingsmoment terug op wie Luc was en op zijn verwezenlijkingen. In de namiddag stonden zij stil bij hoe Luc’s woorden doorklinken in de wereld en hoe wij samen zijn boodschap van hoop en herstel – waar zijn laatste boek over gaat – verder kunnen zetten.
Zie voor een video van deze bijeenkomst: https://www.youtube.com/watch?v=DtS_kq4-YLk

Oorspronkelijke artikel
In dit artikel besteden we aandacht aan het heengaan van de Vlaamse activist en priester Luc Vankrunkelsven op 15 september en zijn grote betekenis voor een rechtvaardigere en milieuvriendelijkere mondiale voedselvoorziening.
Verschillende mensen en organisaties die bij Platform Aarde Boer Consument betrokken zijn hebben met hem samengewerkt de afgelopen decennia. We vonden ons vooral in een gezamenlijk pleidooi voor meer Europese zelfvoorziening in plantaardige eiwitten en een afbouw van de Europese sojaimport. Keer op keer toonde Luc ons de grote negatieve sociale – en milieugevolgen van de grootschalige sojateelt in Brazilië. Zijn tweede thuis.

Achtereenvolgens komen hierna In Memoriams voorbij van Wervel (dat hij mede oprichtte in 1990), Kerknet, MO*-Mondiaal Nieuws en De Wereld Morgen.
Aan het eind van dit bericht ook een overzicht van zijn vele boeken en andere publicaties.
Platform Aarde Boer Consument besteedde hier veelvuldig aandacht aan.
Zie 2012: https://aardeboerconsument.nl/nieuw-boek-van-luc-van-krunkelsven-legal
Zie 2014: https://aardeboerconsument.nl/voeding-verknipt-nieuw-boek-van-luc-van-krunkelsven-e
Zie 2020: https://aardeboerconsument.nl/vankrunkelsven-houdt-ons-bij-de-les-nieuw-boek-over-brazilie

Vooraf graag aandacht voor ‘De kwestie Soja’ een video van Wiek Lenssen uit 2012: http://wieklenssenfilm.nl/de-kwestie-soja
Vanaf minuut 4 is Luc te zien. De gehele video gaat over de problematiek rond de sojateelt versus Nederlands veevoer, met beelden uit Brazilië en fragmenten uit een talkshow tijdens de Floriade. Met naast Luc ook o.a. vertegenwoordigers van boeren- en milieuorganisaties en de veevoederindustrie.

* IM door Wervel:
Luc Vankrunkelsven vertrok 17 augustus op Cerrado-rondreis in Brazilië. Bedroefd moeten we meedelen dat het ook zijn allerlaatste levensreis werd. Luc ging van ons heen in Brazilië op 15 september 2023, de dag waarop hij normaal naar huis zou terugkeren.

Ondanks zijn verzwakte gezondheid vertrok Luc met veel vastberadenheid en strijdlust. Het was bewonderenswaardig en pakkend. Zijn reisgezellen getuigen: “Luc bracht ook tijdens deze laatste reis weer heel wat mensen bij elkaar. Hij was een man van verbinding en werd er op handen gedragen. Iemand die zonder te veel woorden – want zo was hij – bij iedereen een diepe indruk naliet.”

Op de woorden van Herman Verbeek, één van Lucs grote inspiratoren, nemen we afscheid van een groot man, vriend, oud-collega, pionier, strijder, Brazilofiel en bovenal Wervelaar van het eerste uur. We zijn met onze gedachten bij zijn familie en al zijn dierbaren.

Ga 
tot de einden der aarde
tot het uiterste 
daar zal liefde zijn
Ga

Rust zacht Luc
Het was een eer je te mogen kennen en met je samen te werken.
We zullen je erfenis koesteren en je missie verderzetten. 

Bericht van Wervel via email aan Platform ABC op 3 oktober:
‘Dit weekend werd Luc gerepatrieerd vanuit Brazilië. De abdij en familie heeft de plechtige uitvaartliturgie gepland nu vrijdag 6 oktober om 11u in de abdijkerk van Averbode.

Daarnaast organiseert Wervel samen met de Cerradowerkgroep en Boerenforum een eerbetoon op zondag 22 oktober vanaf 10u, ook in de abdij van Averbode. We zetten gans de dag in teken van Luc met bezinningsmoment, getuigenissen, reflecties en het koesteren en verderzetten van Luc zijn missie. We hopen heel wat Wervelaars te verwelkomen die samen met ons afscheid nemen van Luc.

Naast het eerbetoon van Wervel zullen er zeker nog andere organisaties Luc eren. Zo kregen we bv. al door van DROS (Diestse Raad van Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit) dat zij een hommage organiseren op vrijdagavond 10/11 in Diest. We houden jullie zo goed als kan op de hoogte van andere initiatieven. ‘
Voor meer informatie en aanmelding voor het eerbetoon op 22 oktober , graag een email sturen aan:  info@wervel.be.

* IM door Kerknet.be:

Enkele citaten uit dit artikel:
‘Derdewereldbeweging, vredeswerk, engagement voor het milieu, klimaatactie, bevrijding van onrechtvaardigheid en bekommernis om spirituele bronnen, het komt bij Vankrunkelsven allemaal samen. ‘
‘Verbeek bracht Vankrunkelsven een inzicht bij dat de volgende dertig jaar van zijn leven zouden bepalen: boeren en milieubeweging hoeven elkaars tegenpolen niet te zijn; integendeel, het zijn bondgenoten die door de grootschalige landbouwindustrie uit elkaar worden gespeeld.

Terecht wordt dit inzicht tot de bevrijdingstheologie gerekend: Verbeek, Vankrunkelsven en consorten brachten kleine boeren samen in dialoog met mensen voor wie de natuur belangrijk is – later werden dat inheemse gemeenschappen voor wie de natuur leven-schenkend is. De Werkgroep rechtvaardige en verantwoorde landbouw (Wervel) heeft het op zijn webstek nog altijd over werken vanuit verbinding aan een gezond voedselsysteem, problematieken aankaarten en alternatieven zichtbaar maken, met respect voor boeren, eters en onze planeet.’

‘Afscheid van mijn broeder in geweldloosheid’ door Herman Wauters en Siska Blondé

* IM door De Wereld Morgen:
‘Luc Vankrunkelsven (1956-2023): een leven voor landbouw, klimaat en Brazilië’
Inclusief een recensie van zijn boek ‘Vernietiging en herstel – Wat betekent Brazilië voor Europa?’ (2022)

* Meer informatie:

* Publicaties in het Nederlands:

– ‘Grenzen (vér)leggen’, Vredesdiensten in de abdij van Averbode, Dabar-Luyten, 1990.
– ‘Blijf trouw’, coördinatie en samen met 12 andere auteurs, n.a.v. het overlijden van Trudo Delille; Dabar-Luyten, 1992.
– ‘Het bidt in mij. Gebeden zonder ‘Heer’.’, Dabar-Luyten, 1992.
– ‘Stroom-onderstroom-tegenstroom. Op de breuklijnen van geloof en politiek.’, Dabar-Luyten, 1996.
– ‘Brazilië: spiegel van Europa? Op zoek naar eigen spirituele bronnen’. Dabar-Luyten, 2000.
– ‘En toch…een andere wereld is mogelijk. Porto Alegre: de basis in beweging.’, Dabar-Luyten, 2003
– ‘Kruisende schepen in de nacht.’ Dabar-Wervel, 2005.
– ‘Dageraad over de akkers – soja anders.’ Wervel, 2007.
– ‘Brazilië-Europa in fragmenten?’, Wervel, 2010.
– ‘Legal! Optimisme – realiteit – hoop’, Wervel, 2012.
– ‘Voeding verknipt’, Wervel, 2014.
– ‘Vergetenen, wees mijn gemeenschap’, Dabar-Luyten, 2016.
– ‘Oases. Grond-kracht voor een nieuwe lente.’, Wervel, 2016.
– ‘De kikker die zich niet laat koken. Klimaat in beweging’, Dabar-Luyten, 2018
– Voeten in Braziliaanse aarde. Zoektocht naar en met oorspronkelijke volkeren. Dabar-Luyten, 2020.
– Een wereld van verdoken slavernij. Impressies onderweg. Dabar-Luyten, 2020.
– Vernietiging en herstel. Wat betekent Brazilië voor Europa? Dabar-LUYTEN, 2022