Landbouwplannen van de twee Amerikaanse kandidaten?

Het ziet er weer naar uit dat de landbouw-staten in november gaan bepalen wie er wint. Boeren hebben in 2016 overwegend op Trump gestemd. Maar nu hebben ze ‘mixed feelings’. Handelsoorlogen met China en Mexico (de twee grootste afnemers van sojabonen) en strenge wetten tegen migranten-arbeid hebben doel getroffen, en daar kwam corona nog eens … Lees verder

In Europa steeds meer land in steeds minder handen

Zie  ook eerdere berichten over de concentratie van landbouwgrond wereldwijd – 26 augustus j.l.- , en concentratie in Nederland -15 augustus j.l. Nu dus: Europa. Op 27 april 2017 werd er een motie aangenomen in het Europees Parlement over de concentratie van landbouwgrond. in Europa. De motie was ingebracht door de commissie AGRI (landbouw).van het … Lees verder

Bruno Prmentier

Europa, voorkom honger bij de buren

  Europa zal geen honger lijden door de coronacrisis, zegt de Franse landbouwexpert Bruno Parmentier. Maar Afrika waarschijnlijk wel. Daarom moet Europa volgens hem met landen aan de overkant van de Middellandse Zee doen wat het in de jaren vijftig met zichzelf deed: een gemeenschappelijke landbouwpolitiek opzetten – een systeem dat ervoor zorgt dat alle … Lees verder

Boerenprotesten, klimaatcrisis en populisme

Jan Douwe van der Ploeg schreef er een artikel over, dat wij hieronder in het Nederlands samenvatten. Zie het artikel zelf voor verwijzingen naar onderzoeken die zijn beweringen staven. Waar gingen die protesten eind 2019 over? Er waren veel slogans, die vooral boosheid en ergernis uitdrukten. De boeren hadden veel kritiek op de voorgestelde reductie … Lees verder

CETA-verdrag als wapen van Amerikaanse multinationals

Als CETA doorgaat, heeft dat enorme gevolgen voor de belangen van mens, dier en milieu. SOMO bracht er een rapport over uit en Freek Bersch van Milieudefensie lichtte er enkele punten uit:  CETA is een handelsverdrag tussen de EU en Canada, maar biedt ook bescherming aan niet-Canadese bedrijven die in Canada wel een vestiging hebben. … Lees verder

Voorbeelden uit Europa tonen de economische potentie van agroecologie aan

Zeker relevant nu we streven naar kringlooplandbouw: het recente artikel van Jan Douwe van der Ploeg in het ‘Journal of Rural Studies’, getiteld  the The Economic potential of agroecology,  Empirical evidence from Europe. Samenvatting: We weten onderhand wel dat de agro-ecologie beschouwd wordt als een wetenschappelijke discipline, en een sociale beweging, en een landbouwpraktijk. In … Lees verder

Stinkende drek verpest vakantie op parelwitte Mexicaanse stranden

Badplaatsen in de Golf van Mexico en de Caraïbische Zee worden sinds 2018 geplaagd door een nieuwe dreiging. Woekerend bruin zeewier overspoelt bij het begin van het hoogseizoen de parelwitte stranden en vormt donkere schaduwen in de anders zo azuurblauwe kustwateren. Als ze eenmaal aan land gekomen zijn verspreiden de algen een penetrante rotte eierengeur. … Lees verder

Jaarcongres NAV: nieuwe ontwikkelingen lonend voor de boer?

Natuurinclusieve landbouw…kringlooplandbouw… eco-schema (term van de Commissie)…Hoe pakken die maatschappelijke wensen (vaak ook wensen van de boeren zelf) uit voor de boer? We moeten voorkomen dat nog meer inspanningen worden opgelegd zonder dat boeren daarvoor worden beloond. De NAV belegde een jaarvergadering over ‘nieuwe verdienmodellen’.  NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW:  Nico Polman van Wageningen Economic Research liet voorbeelden … Lees verder

Drie mogelijke routes voor Afrika

Ten eerste het bericht van duurzaamnieuws  : Afrika wordt een grote vrijhandelszone van Afrikaanse landen die onderling importtarieven etc. afschaffen en vooral met  elkaar gaan handel drijven. Dit zal de industrialisatie stimuleren. Tweede mogelijke route:  zal het westen haar(handels-) voorsprong behouden? In het afgelopen decennium is in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking het adagium ‘Hulp en Handel’ omarmd, … Lees verder

‘Genoeg is Beter'(NAV) over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Op 5 april jl. ging het Ministerie van LNV in gesprek met belanghebbenden en geïnteresseerden over het nieuwe GLB. Het ministerie had daartoe vertegenwoordigers van de boerenorganisaties, maar ook van de vele natuur- en milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen uitgenodigd. De vertegenwoordigers van boerenorganisaties waren veruit in de minderheid. Op zich ook wel tekenend voor het verwachte vervolg van het GLB-beleid. Het … Lees verder