Park Lingezegen: ruimte voor permacultuur?

Park Lingezegen is een nieuw natuurgebied dat reikt van de overkant van de Waal bij Nijmegen tot aan de zuidoever van de Rijn bij Arnhem. Er blijven landerijen met boerderijen intact maar er is ook ruimte voor nieuwe natuur. Er gaan stemmen op om permacultuur een rol te geven. In november wordt erover gebrainstormd, met Mark Shepard, auteur van ‘Herstellende Landbouw, agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui’ .

Hij geeft geeft van 24 tot 27 november vier workshops in Park Lingezegen,

  1. -11: Verkenning van het gebied. Wat zijn de natuurlijke kenmerken van het gebied, hoe kunnen we in harmonie met de natuur gaan ontwerpen? Deze dag wordt afgesloten met een lezing door Mark Shepard aan de Wageningen universiteit (WUR).
  2. 25-11: Boomgaarden als voedselbos. Hoe kun je boomgaarden, lokaal bongerds genoemd, omvormen tot voedselbos en nieuwe bongerds vanuit dit perspectief aanleggen? Er zijn al 10-15 hectares om direct mee beginnen. Er zijn ook ideeën over walnoten en hazelnoten. Hoe kun je dit aanpakken? Hoe oogst en vermarkt je de producten?
  3. 26-11: Transformatie van graanteelt en grasland. Hoe is graanteelt te combineren met elementen van voedselbos? Wat zijn de mogelijkheden voor weilanden in de uiterwaarden waar bomen niet zijn toegestaan? Ook hier is al een concreet gebied waar gelijk mee gestart kan worden, Doornik Natuurakkers (100 hectare).
  4. 27-11: Studenten, boeren, burgers en stadslui aan het woord. Wij zijn op zoek naar de meest uitdagende ontwerpen. Mark Shepard kiest het meest veelbelovende project. Als je een project of een interessant vraagstuk bij ons wil melden, neem dan contact met ons op.

Op zaterdag 28 november is Shepard de keynote speaker  op het Van Akker naar Bos congres op hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

voor meer info en opgave zie www.akkernaarbos.nl en voor een kaartje van het gebied met de verschillende functies zie www.parklingezegen.nl

p.s. een ander voorbeeld van ‘opschalen’: Uit de brochure ‘permacultuur’ (te bestellen bij www.toekomstboeren.nl) : NMFF (natuur en milieufederatie Flevoland, zie www.nmfflevoland.nl) en anderen hebben het plan opgevat om voor de Floriade van 2022 twee grootschalige voedselbossen aan te planten in Flevoland, totaal 60 ha. De provincie heeft al ingestemd met het ontwikkelen van de eerste 20 ha. nabij Almere.