Persbericht: advies voor landbouw- en handels commissies van de Tweede Kamer, en voor de formateur.

Gisteren heeft de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel bijgaande visie middels een brief verstuurd aan de Tweede Kamer-commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en – Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze visie zal deze week ook worden verstuurd aan de formateur voor het nieuwe kabinet.

In deze brief wordt uitgelegd waarom de huidige handelsverdragen negatief uitpakken voor boer, natuur en milieu wereldwijd.  Er wordt in de visie ook een link gelegd met het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), een korte uitleg gegeven van de historie  van het landbouw- en handelsbeleid, en een coherent alternatief voorgesteld.

De onderhandelingen voor een nieuw GLB tot 2027 zijn in volle gang. De landbouwcoalitie pleit voor een radicalere hervorming hiervan en handelsbeleid, zodat de verkeerde beleidskeuzes die sinds de vrijhandelsafspraken in 1992 zijn gemaakt, worden hersteld. Pas dan kan werkelijk worden voldaan aan de doelstellingen van het GLB, zoals een redelijk verdienmodel aan voedselproducenten bieden.  Onderdelen van het alternatief zijn productiebeheersing binnen de veehouderij en akkerbouw, en marktbescherming. 
 
Pas als boeren een eerlijke prijs voor hun product krijgen en beloond worden voor maatschappelijke diensten, is een echt duurzame landbouw mogelijk die bijdraagt aan het behalen van Europese en Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen. Het voordeel is dat het GLB-budget bij deze hervorming ook veel effectiever kan worden ingezet en geheel ten goede komt aan het behalen van maatschappelijke doelstellingen. 
 

De landbouwcoalitie roept de Tweede en Eerste Kamer op tegen het EU-Mercosur-handelsverdrag en CETA te stemmen. Het Nee tegen deze verdragen biedt namelijk een uitgelezen kans voor dit geschetste alternatief.

 
Met vriendelijke groeten,  Guus Geurts ,  Coördinator Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel, guusgeurts@yahoo.com, 06 – 43979849
 
De leden van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (voorheen de TTIP, CETA en landbouw-coalitie) zijn: Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board (DDB), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging).
In deze coalitie werken boerenorganisaties samen voor rechtvaardige handelsregels die veehouders en akkerbouwers een eerlijk inkomen bieden voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, en tegen de huidige handelsverdragen die dit belemmeren. We werken nauw samen met andere maatschappelijke organisaties en vakbonden binnen de Handel Anders!-coalitie.
 
Hier de betreffende brief  met analyse en advies aan de (grotendeels nieuwe) kamerleden en aan de informateur