Persbericht: Agractie sluit zich aan bij coalitie tegen CETA

 

Agractie sluit zich aan bij de coalitie tegen CETA en andere vrijhandelsverdragen

 

Ede, 17 december 2019 – Boerenbelangenorganisatie Agractie Nederland heeft zich aangesloten bij de coalitie van boeren- en maatschappelijke organisaties tegen CETA en andere vrijhandelsverdragen. Ook foodwatch Nederland, BothENDS en Voedsel Anders Nederland ondersteunen sinds kort een gezamenlijk manifest dat in oktober aan de Tweede Kamer werd overhandigd.

In februari stemt de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en Canada: CETA. De organisaties waarschuwen gezamenlijk voor de negatieve gevolgen van CETA, Mercosur en andere handelsverdragen voor boeren, werknemers, consumenten, dieren en het milieu.

 

Spannend

Alle nationale parlementen in de EU moeten CETA ratificeren. Dertien landen deden dit al, de komende maanden moeten de Tweede en Eerste Kamer zich hier over uitspreken. Nederland heeft hiermee de kans te doen wat de vele tegenstanders in andere landen niet lukte: CETA wegstemmen en daarmee een spaak in het wiel te steken van steeds weer nieuwe oneerlijke handelsverdragen.

 

Het wordt spannend nu een aantal partijen zich al heeft uitgesproken tegen CETA waaronder PvdA, GroenLinks, SP, PvdDieren, PVV en FvD. Van ChristenUnie, SGP Groep Otten en OSF is nog niet duidelijk hoe ze zullen stemmen.  CDA, VVD en D66 zijn vooralsnog voor CETA.

Woordvoerder Rens-Willem Bloemendaal van Agractie: “Wij hopen dat vooral de ‘boerenpartijen’ nu Nee zeggen, want met deze verdragen wordt het nog moeilijker om de meerkosten voor de toenemende milieu-en dierenwelzijnseisen in onze prijzen terug te vinden.”

 

Oneerlijke concurrentie

Het nu ook door Agractie Nederland gesteunde manifest over handel is tot stand gekomen binnen een samenwerking van boeren- en maatschappelijke organisaties: Dutch Dairyman Board, FNV, Milieudefensie, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor biologische Dynamische Landbouw en Voeding.

Het manifest wordt verder onder andere ondersteund door: BoerBurgerBeweging, Compassion in World Farming, Dierencoalitie, Netwerk Vitale Landbouw en Voeding, Ondernemers van Nu, Platform Duurzame en Solidaire Economie, SOMO, TNI en Varkens in Nood.

 

De organisaties stellen dat het CETA-verdrag leidt tot oneerlijke concurrentie voor boeren omdat er producten op de markt te komen die onder veel lagere maatschappelijke eisen tot stand zijn gekomen.  Ook wordt de voedselveiligheid in gevaar gebracht. Het vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen zal deze problemen verder vergroten en heeft ook grote negatieve gevolgen voor lokale bewoners en de natuur in Latijns Amerika en het klimaat in het algemeen. 

 

Wereldwijd eerlijke prijs

De organisaties streven als alternatief naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarbinnen boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning krijgen, en burgers van gezond voedsel kunnen genieten.

===========================

Rens-Willem Bloemendaal, bestuurslid Agractie Nederland: info@agractie.nl 06 – 29456114
Guus Geurts, coördinator van de coalitie: guusgeurts@yahoo.com 06 – 43979849

Hier een link naar het opinie-artikel in het Algemeen Dagblad