Petitie voor overschakeling op kringlooplandbouw

Mark Siepman van ‘Gevoel voor Humus’ is een petitie gestart die tot 19 dec. ondertekend kan worden: zie petitie kringlooplandbouw. Inleiding: Onze landbouw is in toenemende mate afhankelijk van eindige grondstoffen op basis van aardolie. Hiermee wordt de natuurlijke draagkracht van de Aarde overschreden. Er moet nu een snelle transitie ingezet worden naar een volledig duurzame landbouw waarmee alle mensen blijvend gevoed kunnen worden.

Tekst:

PETITIE

Wij, de bevolking van Nederland,
constateren

dat onze voedselzekerheid in het geding is. Het creëren van fantoomdraagkracht door middel van industriële landbouw kan catastrofale gevolgen hebben; kringlooplandbouw creëert daarentegen eeuwigdurende draagkracht en vervult de basisvoorwaarden voor de productie van volwaardig voedsel.

en verzoeken

dat de overheid in gaat zien dat voorspellingen over bevolkingsgroei niet zichzelf moeten waarmaken, maar dat de draagkracht van de planeet de bevolkingsgrootte bepaalt. Als reactie hierop moet de overheid een geheel nieuw beleid inzetten dat voedselzekerheid op de langere termijn garandeert door de bodemvruchtbaarheid op te bouwen in plaats van af te breken.

Ga naar de site als je wil tekenen, en vergeet niet later de bevestiging die je krijgt in te sturen.