Petitie voor voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid

Graag wederom aandacht voor de Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid, die voorstellen bevat om het handels-, landbouw- en milieubeleid drastisch te hervormen. Deze petitie werd onlangs geupdated en wordt per november 2019 ondersteund door 42 maatschappelijke organisaties en 274 burgers in binnen- en buitenland. De petitie werd een aantal jaren geleden aangeboden aan de Nederlandse politiek. Er werd destijds ook een (vasten)actie gevoerd door diverse mensen.

De reden dat we hier opnieuw aandacht voor vragen, is dat – ondanks de grote nadelen voor boeren wereldwijd, de voedselzekerheid en het milieu – de EU full speed doorgaat met het afsluiten van vrijhandelsverdragen zoals met Mercosur, Canada (CETA), VS (TTIP-light), Thailand en Indonesië.
Ook wordt er nu onderhandeld over een nieuw Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat gaat gelden vanaf 2021 tot 2027. Sinds 1994 is dat GLB geheel afgestemd op dit vrijhandelsbeleid, en daardoor niet effectief voor boeren in de gehele wereld.

En ondanks dat er wat vorderingen zijn gemaakt op klimaatgebied zoals tijdens de klimaattop in Parijs in 2015, is de urgentie van deze voorstellen alleen maar groter geworden sinds 2011. Verder wordt – mede door de president Bolsonaro in Brazilië en het Mercosur-akkoord – de link tussen enerzijds de natuurvernietiging en schending van landrechten in the Global South en anderzijds de Europese import van producten als rundvlees, soja, palmolie en biobrandstoffen alleen maar duidelijker.

In de petitie staan voorstellen voor overheidsmaatregelen om deze situatie drastisch te wijzigen.

 Dus hierbij een oproep om deze ge-update petitie  te ondersteunen, dat kan via een email aan guusgeurts@yahoo.com.’

Guus Geurts