Platform ABC / de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel leveren constructieve bijdrages aan bijeenkomsten over handel

Zij gaven input tijdens een Ronde Tafel Gesprek met de Tweede Kamer Commissie voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 23 februari. De dag tevoren, 22 februari, was er een zoom-gesprek met mensen uit Zuid Amerika (vakbondsleden, vertegenwoordiger van inheemse volkeren etc. ) over het Mercosur verdrag.  In beide gevallen hebben we een bijdrage geleverd als ABC / Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

WEBINAR over Mercosur
 
* Presentatie namens Platform ABC door Guus Geurts tijdens het webinar op 22 februari over het EU-Mercosur verdrag door Handel Anders! i.s.m. Seattle to Brussels-netwerk (voertaal Engels, vertaling Spaans en Portugees).
Dit naar aanleiding van het rapport dat Handel Anders! onlangs publiceerde en ook vertaald is in het Engels, Spaans en Portugees.  
De video van het webinar is hier terug te zien.
Een van de conclusies was dat de industrialisatie in Zuid Amerika niet lukt door ongelijke kansen gecreëerd door de handelsverdragen. 
Voor meer informatie en sprekers zie bijgaande folder. 
 
RONDE TAFEL GESPREK in Tweede Kamer
 
* Deelname op 23 februari namens de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel / Voedsel Anders door Guus Geurts aan het Rondetafelgesprek Uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-Os voor de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer. (Uitleg: wat betekenen de resultaten van de milieu-conferentie in Glasgow voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking?) Zie hier de link met meer informatie over de sprekers en alle position papers.
De meeste partijen pleitten voor schaalvergroting in Afrika. Bedrijven pleitten voor open grenzen, een ruim handelsverdrag etc. (‘Laten we china vóór zijn’). Niet  echt wat in het belang is van het Afrikaanse geinsbedrijf.
De inbreng van Guus Geurts start vanaf 15.23 uur, daarna kwam hij nog diverse keren aan het woord als reactie op vragen van Kamerleden.