Platform ABC – terugblik en vooruitblik

Zoals dat hoort in deze tijd van het jaar: we blikten terug, zie ons jaarverslag ( uit de brief aan donateurs) op deze site. Daarin  ook een tevreden terugblik op de ‘Voedsel Anders’ conferentie’ van februari 2014, en op de bestuurswisseling afgelopen september. Hans Geurts (ex-voorzitter van de NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) heeft de voorzitters-hamer overgenomen van Joop de Koeijer, die nu penningmeester is. Fijn dat zij zich (blijven) inzetten. Mochten er onder jullie mensen zijn die wel wat tijd vrij kunnen maken: laat het horen!

We kijken ook vooruit: In de eerste plaats: beste wensen voor u, onze lezer in 2015! We weten dat  velen van jullie in je omgeving ook bezig zijn met veranderingen in het voedsel- en landbouwbeleid. Laten we hopen dat 2015 een goed jaar wordt.

Wij gaan door met lobbyen voor een ander landbouwbeleid, bijvoorbeeld tegen de vrijhandelsverdragen zoals CETA (Canada) en TTIP (met de VS), maar we gaan ook door op de weg die ingeslagen werd met de ‘Voedsel Anders’ conferentie. 31 Januari is er een bijeenkomst voor mensen die nauw met boeren samenwerken in  ‘voedselcollectieven’, 28 feb/1 maart is er weer een zaden-weekend, 20 maart is er een conferentie over ‘bodem’, en rond die tijd ook een bijeenkomst over ‘korte ketens’. Zie de agenda.  Ook zijn we bezig met een ‘manifest’, en denken we over een aanvraag voor fondsen een tijdelijke coördinator voor organisatorische zaken. Je hoort nog van ons……….

Namens Platform Aarde Boer Consument: Greet Goverde, secretaris.