Pleidooi voor EU-marktregulering door Europese coördinatie Via Campesina

Begin november presenteerde ECVC – European CoordinationVia Campesina haar nieuwste publicatie: “Putting market regulation at the heart of the debate about the CAP – Equipping ourselves for food sovereignty”

In dit document legt men uit waarom de regulering van de landbouwmarkten binnen het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) het ontbrekende stuk is dat het mogelijk zal maken om de Europese Green Deal en de Europese open strategische autonomie te verwezenlijken.
Deze verordening is volgens ECVC essentieel voor het bereiken van voedselsoevereiniteit in Europa. Dit hangt samen met een transitie naar duurzamere en agro-ecologische modellen die de re-territorialisering van voedsel mogelijk maken, de naleving van het recht op gezond en passend voedsel voor de hele bevolking, voldoende inkomens voor boeren en landarbeiders en een platteland dat vol leven is.

ECVC is van mening dat het onmogelijk is om de doelstellingen van de Farm to Fork-strategie, het GLB en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, als het werk van boeren en plattelandsarbeiders niet fatsoenlijk wordt beloond, in overeenstemming met artikel 16 van United Nations Declaration on the Rights of Peasants (UNDROP).

Dit is een essentiële voorwaarde om voldoende jonge mensen in staat te stellen het avontuur van de boerenlandbouw aan te gaan, zoals essentieel is voor de landbouwtransitie. Wij pleiten ervoor om het huidige paradigma van de landbouw gebaseerd op overheidssubsidies te verlaten, zodat de Europese prijzen voor landbouwproducten op een stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd dat boeren en landarbeiders, wier inkomen hier grotendeels op is gebaseerd, op passende wijze compenseert.
Om een duidelijk perspectief te bieden, biedt deze publicatie een analyse van de negatieve effecten van de deregulering van de markt sinds 1992, en stelt zij ook een instrumentarium voor de regulering van de landbouwmarkten voor als bijdrage aan strategische debatten over de implementatie van marktregulering in de huidige context.