Proficiat met het eeuwfeest, vrouwen van WILPF

In de persoon van Rosan Huizenga (rechts op foto) is WILPF  – Women’s International League for Peace and Freedom – ook in Platform ABC vertegenwoordigd. Zij vierden deze dagen hun eeuwfeest, en de Nederlandse afdeling bood zaterdag 25 april een borstbeeld van Aletta Jacobs aan voor het Vredespaleis. Aletta Jacobs was een van de oprichters van WILPF tijdens de eerste wereldoorlog; de oprichting vond toen plaats in het nog ‘jonge’ Vredespaleis.

Aletta Jacobs uit Sappemeer is bekend als de eerste vrouw die aan een universiteit ging studeren – dat deed ze in Groningen. Tijdens haar co-schappen in Engeland maakte ze kennis met ‘de sufragettes’ (feministen), en daarna ging zij zich in Nederland ook inzetten voor het vrouwenkiesrecht. Minder bekend is dat ze in 1915 het Internationale Vrouwen Congres organiseerde. Ruim 1300 vrouwen reisden toen  vanuit de hele wereld naar Den Haag om er oplossingen voor beëindiging van de Eerste Wereldoorlog te formuleren. Jacobs toog naar Amerika waar ze samen met de Amerikaanse pacifiste Jane Addams een bezoek wist te regelen aan president Woodrow Wilson. Die zou zich door het resultaat van het Haagse congres hebben laten inspireren bij het formuleren van zijn veertien punten, die dienden als grondslag voor de Volkenbond.

WILPF is nog steeds nauw verbonden met de UN.

De vereniging WILPF is ‘alive and kicking’: honderden leden van over de hele wereld zijn nu drie dagen bijeen om te bespreken hoe bevorderd kan worden dat de stem van vrouwen beter doorklinkt, niet alleen w.b. de vrede maar ook bijvoorbeeld over een van de noodzakelijke voorwaardes voor vrede: Vrouwen en voedselzekerheid. Zij zien (net als Platform ABC) meer heil in voedselsoevereiniteit dan in de huidige liberalisering van de voedselketen. Woe. 29 april is hier een workshop over, waarbij verwezen wordt naar een ‘cutting edge’  verzameling artikelen over Gender an  Food Security van de Engelse organisatie Bridge.