Protest (tegen glyfosaat) helpt …..voorlopig.

7 maart zou er in het ‘Standing Committee on Plant and Animal Food and Feed ‘ van de EU gestemd worden over een hernieuwde toelating van  glyfosaat op de Europese markt voor de komende 15 jaar, en de lidstaten leken vóór te gaan stemmen, maar de stemming is uitgesteld.

Producten op basis van glyfosaat worden niet alleen bij de voedselproductie gebruikt maar ook in tuinen, parken en op kerkhoven. Resten glyfosaat worden in het milieu, in ons voedsel en in ons lichaam gevonden, en onlangs ook in Duits bier. In maart 2015 was glyfosaat nog ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ volgens het International Agency for Research on Cancer (IARC) . De EU pesticidenwet uit 2009 verbiedt dergelijke stoffen, maar nu werd toch het groene licht gegeven.

6 milieu-organisaties uit 5 landen hadden een klacht ingediend omdat de bewijzen voor kankerverwekkende effecten genegeerd waren. ‘Hoe kan het dat de BfR (the German Federal Institute for Risk Assessment) en de EFSA (European Food Safety Authority) enerzijds en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) anderzijds tot tegenovergestelde conclusies kwamen op basis van dezelfde dierproeven?Wij waren stomverbaasd,’ aldus Angeliki Lysimachou van het Pesticide Action Network Europe.

Bovendien hebben op de valreep 4 lidstaten gezegd dat ze tegen zijn: Frankrijk, Zweden, Nederland en Italië. Marcel van Beusekom, woordvoerder voor het Nederlandse staatssecretariaat voor Landbouw zei: ‘Als de stemming niet uitgesteld kan worden stemmen we tegen’.

Dit is een flinke klap voor Monsanto en andere grote pesitciden-bedrijven die voor hun winst vooral afhankelijk zijn van herbiciden op basis van glyfosaat. Monsanto ziet zijn winst afnemen en moet verschillende aanklachten over kankerrisico zien te pareren. Monsanto eist dat de WHO zijn rapport terugtrekt.

Corporate Europe Observatory, een NGO die het lobbyen onderzoekt. zegt dat ‘Big Food’ bedrijven en biotech bedrijven, Monsanto inbegrepen, waarschijnlijk nauwe banden hebben met de EFSA (Europees bureau voor  voedselveiligheid). Zie hun filmpje, slechts 3 minuten.

De volgende vergadering van het Europese Standing Committee met daarin vertegenwoordigers van de EU-landen is gepland voor mei. Het is voorlopig onduidelijk of het dan op de agenda komt

‘ Asl er steeds meer tegenstand komt weet ik niet of het nog tot een stemming komt’, aldus een EU woordvoerder. ‘De bal ligt nu bij de lidstaten’.

Dit bericht is o.a. gebaseerd op een bericht van  gmwatch.org

Hier bericht van CEO, o.a. over het feit dat Monsanto eigen onderzoeken niet prijsgeeft onder het mom van ‘bedrijfsgeheim’.

p.s.: Op 13 april stemde het Europees parlement hierover. Door toedoen van de Christen Democraten is besloten tot 7 jaar uitstel: glyfosaat blijft dus voorlopig op de markt.