Protest tegen TTIP-verdrag zwelt aan

 Van academici en  boeren tot  de kok Jamie Oliver: van vele kanten klinken protesten tegen het vrijhandelsverdrag tussen Europa en de VS dat in de pijplijn zit, bekend onder de afkorting TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Staat de Europese Commissie open voor de kritiek die geuit wordt? In juli was er een ‘stakeholders’ meeting’ tussen de EC en maatschappelijke organisaties, maar die was een farce. Vóórstanders van TTIP gaven vanuit de zaal  steeds voorzetjes, die de EC dan kon inkoppen.  Er is ook  een lobbygroep van het Amerikaanse bedrijfsleven (actief in Europa) opgericht met de misleidende naam ‘Digital Europe’ die de commissie beïnvloedt. Dus dan maar langs andere dan de officiële wegen protesteren. Via brieven, video ( rough guide to TTIP, 4 min), brochures ( Feiten of Fabels over TTIP) een protestactie die voorbereid wordt voor 11 oktober (voorafgaand aan Wereldvoedseldag 16 okt.) , en bovendien komt er een Europa-brede petitie ( “European Citizens’  Initiative’, ECI).

Het doel is binnen de EU 1 miljoen handtekeningen behalen binnen 1 jaar. Die moeten in minimaal 7 EU-lidstaten worden binnengehaald. Dat ziet men als goed haalbaar, ook al omdat de TTIP-campagne erg veel aandacht in Duitsland en Polen krijgt. Het aantal vereiste handtekeningen is afhankelijk van het aantal inwoners. In Nederland is dit minimaal 18.750 handtekeningen. Voorlopig staat hier info, maar als de petitie echt start geven wij u natuurlijk op deze site meteen meer nieuws en links hierover. Het officiële verzoek aan de Comissie wordt: ‘We invite the European Commission to recommend to the Council to repeal the negotiating mandate for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) and not to conclude the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA).’
 
Het is dus een verzoek tot verwerping van zowel het TTIP verdrag als het CETA verdrag, dat laatste is een vrijhandelsverdrag met Canada dat al in de afrondende fase is. In de Volkskrant verscheen 19 sept een artikel: ‘CETA is de nachtmerrie van Canadese boeren’.  12 sept kunnen nog de laatste bezwaren worden ingebracht in Brussel: Tweede Kamer en regering let op uw zaak!
 
Op 10 september is er eerst nog Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.  De minister heeft de kamer een voor het TTIP gunstig onderzoek gestuurd van Prof. Tietje. Hopelijk nemen de Tweede Kamer leden goed notie van de  bezwaren die hier tegenin worden gebracht door verschillende NGO’s , en door academici bijvoorbeeld in Vrijbrief
 
Daarnaast zijn er nog geheimere onderhandelingen aan de gang over TISA, (Trade in Services Agreement). Hier een brief van Miriam VD Stichele van OMO (st. Onderzoek Multinationale Ondernemingen) waarin de Tweede Kamerleden vóór het algemeen Overleg in de Kamer op 10 september gewezen worden op de gebreken van dat  verdrag.  Zij doet de kamerleden suggesties aan de hand voor pittige vragen aan de minister. enkele zinsnedes uit haar birief:
– Uit recent gelekte ontwerptekstenblijkt dat de onderhandelingsteksten geheim moeten blijven tot vijf jaar na de inwerkingtreding van het verdrag
– De minister suggereert dat Nederlandse bedrijven makkelijker toegang zullen krijgen tot buitenlandse markten. De onderhandelingen over TiSA zetten echter veel hoger in. Ze streven naar een zo groot mogelijke liberalisering van alle dienstensectoren in alle aangesloten landeniii, waaronder niet alleen de financiële sector, ICT en data-uitwisseling, maar ook ‘diensten’ als gezondheidszorg en onderwijs.

– de voorgestelde afspraken zullen het moeilijker maken voor parlementen en overheden om op nationaal en EU-niveau nieuwe regelgeving in te voeren, en bestaande regelgeving te handhaven. Ze staan bovendien haaks op veel van de financiële hervormingen die door de EU zijn voorgesteld ter voorkoming van nieuwe financiële crises. 

– etc.

Het is zaak de komende veel mensen te mobiliseren om hun stem te laten horen tegen deze ontwikkelingen!