Protesteer maandag 26 juli mee tegen de greep van bedrijven op het voedselbeleid van de VN

Vanaf a.s. zondag zijn regeringsvertegenwoordigers uit alle werelddelen in Rome bijeen voor de start van een driedaags evenement (‘pre-summit’)  in de aanloop maar de Voedsel Top van de Verenigde Naties.  Het doel van deze ‘pre-summit’ in juli is de game-changing oplossingen te verzamelen die in het afgelopen jaar in ‘nationale dialogen’ bedacht zijn om oplossingen te bedenken voor de voedselonzekerheid in de wereld. De noodzaak om nu te handelen zal duidelijk zijn.

Waarom hebben een groot aantal maatschappelijke organisaties en wetenschappers er dan voor gekozen om niet mee te doen met de top, of zelfs aan te kondigen dat ze die gaan boycotten? Omdat de Top in september (maar die wordt voorgekookt in de ‘pre-summit de komende dagen) geen oplossing zal bieden voor honger, ondervoeding en voedselonzekerheid. In veel opzichten zal de top deze problemen slechts verergeren, door: 

‘Corporate Capture’

Om ‘de greep van de bedrijven’ te begrijpen moeten we terug naar de eerste plannen voor de Top, die gemaakt werden door de Verenigde Naties en het World Economic Forum in Davos – een elite netwerk van de 1000 grootste bedrijven ter wereld, waarin oplossingen voor wereldproblemen worden bedacht door zakenmensen. Dit heeft de deur open gezet voor grote zakelijke spelers die zich in het proces positioneerden als oplossers van de problemen die ze zelf geschapen hebben. (Denk aan agressieve patentrechten waardoor boeren de zaden die ze zelf bewaarden en ruilden niet meer mogen gebruiken, en aan de steeds hogere  prijzen voor grondstoffen en materialen, en aan de slinkse opkoop van steeds meer boerderijen en land – zoals door de Rabobank in Roemenië. )

Oplossingen worden ‘geframed’ als ‘prestaties’ ( = winstgevendheid) van verschillende agrifood sectoren, en er wordt aangedrongen op  de input van meer technische oplossingen en meer kapitaal die nodig zouden zijn om ‘de schaalgrootte van de innnovaties te verbeteren, maar waarvan waarschijnlijk alleen grote bedrijven en een kleine groep commercieel georiënteerde boeren profiteren. Het recht op voedsel en de Duurzame Ontwikkelings Doelen die zogenaamd leidend zijn voor de Top zijn in feite naar de achtergrond verdwenen. Dit doet geen recht aan wat normaal de praktijk is binnen het mensenrechten-systeem van de VN: daar wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen burgers als ‘rechthebbers’, en regeringen als ‘duty bearers’, die verplicht zijn de rechten van mensen te beschermen en regels te stellen aan het bedrijfsleven. Het is niet duidelijk hoe voor de top besluiten genomen worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Daarom komen meer dan 300 maatschappelijke organisaties van kleinschalige voedselproducenten, onderzoekers en inheemse volkeren  online bij elkaar (25-28 Juli) om te protesteren tegen de UN Food Systems Pre-Summit. Ook jij kunt protesteren, zie onderaan. Deze tegen-top (The People’s Counter-Mobilization to Transform Corporate Food Systems ) is de  laatste van een reeks protesten tegen de UN Food Systems Summit (UNFSS). Een groep wetenschappers boycotten zelfs die top. Zij willen  een eerlijk, inclusief en echt duurzaam voedselsysteem, en een grotere rol voor binnen het VN ssysteem bestaande democratische structuren zoals het VN Committee for World Food Security (CFS) en het  High-Level Panel of Experts (HLPE). Het CFS is zelfs een van de weinige groepen binnen de VN die de mensenrechten echt hoog in het vaandel hebben, maar het multilaterale VN systeem wordt nu  gekaapt  door de belangen van bedrijven die een schadelijke, louter op technologie gefocuste landbouw willen, die tot veel crises zal leiden. De bedrijven gebruiken digitalisering, kunstmatige intelligentie en andere informatietechnologie om een nieuwe golf van  grijpen naar grondstoffen, afroming van rijkdom, en uitbuiting van arbeid te promoten, en het voedselsyteem zo te hersructureren dat de macht nog meer geconcentreerd wordt en de waardeketens steeds meer wereld-omvattend worden. Jammer dat de energie en financiën hieron geïnvesteerd worden in plaats van in echte oplossingen voor de honger-, klimaat- en gezondheidscrises.

Honger is een politiek issue is,  en dat is altijd al zo geweest. We moeten echte veranderingen in het voedselsysteem bevorderen, zoals regulering van de landbouw in plaats van het neoliberale beleid,  betere handelsverdragen , en stimulering  van de agro-ecologische landbouw die ook door een groeiend aantal boeren hier in Nederland in praktijk wordt gebracht- denk aan de Federatie van Agro-ecologische boeren.  Steeds meer jongeren, niet alleen hier maar ook in andere werelddelen, telen gezond voedsel voor voedselgemeenschappen in hun omgeving, en werken hard om het bodemleven en de biodiversiteit en dus ook het klimaat  te herstellen 

Deze benadering steunen, dat zou pas een echte game-changer zijn!

====================================================

De ‘counter summit’ begint al een dag vóór de officiële pre-summit, nl. op zondag 25 juli

Hier het programma voor de vier dagen: 

  • 25 juli 2021:  wereldwijde online bijeenkomst van kleinschalige voedselproducenten; de telers komen aan het woord
  • 26 juli 2021: een politieke verklaring gevolgd door drie rondetafels waar gediscussieerd zal worden (m.m.v. organisatoren van de officiële Top) over de effecten van Covid-19, over de honger- en klimaatcrises, en de push van de VN top richting ‘corporate capture’ van beleid en wetenschap.
  • 27 juli 2021: 15  online sessies over de alternatieven, en over visies voor voedselsystemen
  • 28 juli 2021: een afsluitend panel zal de eerste conclusies presenteren en bespreken hoe ze UNFSS (United Nations Food Systems Summit) in september tegemoet zullen treden. 

Alle programma-onderdelen van de Counter Mobilisation worden via een livestream uitgezonden op: foodsystems4people.org. Bekijk hier het programma voor 25 en 26 juli

====================================================

help mee om te twitteren etc. naar de VN. Het is de bedoelingdat er een ‘social media storm’ ontstaat op maaandag 26 juli (3 uur ’s middags onze tijd) , de eerste dag van de pre-summit, zodat de officiële hashtags van de Top (#UNFSS y #FoodSystems) overstroomd worden met onze belangrijste boodschappen. Hier vind je de ’toolkit’ voor die ’twitter-storm’ (met voorbeelden van teksten die je kunt versturen)

 Gebruik evt. deze link naar een duidelijke video

Het is belangrijk dat er geluiden uit Nederland komen, want Nederland wordt gezien als een van de ‘aanstichters’ van de ‘corporate takeover’. 

====================================================

Achtergrond: 

Meer informatie over de zorgen van het maatschappelijk middenveld en de beweging van inheemse volkeren over deVoedseltop

Polderen alleen is niet genoeg voor hervorming voedselsystemen‘. Een opiniestuk over de Voedseltop van Nout van der Vaart (Oxfam Novib),  Nathalie van Haren en Stefan Schüller (beide Both ENDS) in Vice Versa, 8 juni 2021.

‘UN Food Systems Summit Plants Corporate Solutions and Plows Under People’s Knowledge’. Een analyse van acht wetenschappers waaronder Jessica Duncan en Jan Douwe van der Ploeg van Wageningen Universiteit, 16 juli 2021

====================================================

September or October, the Food Systems Summit will take place ahead of the UN General Assembly in New York;

in October, a Conference of the Parties of the Convention on Biodiversity (CBD COP15) is scheduled to happen in Kunming, China;

and in November, the UN Framework Convention on Climate Change is planning to hold its 26th Conference of the Parties (UNFCCC COP26) in Glasgow, Scotland.

He zou eerlijker zijn deze drie bijeenkosten uit te stellen tot mensen er echt bij kunnen zijn, i.p.v. deels online. Dat betekent dat degenen die gevaccineerd zijn (uit het rijkere deelvan de wereld) erbij kunnen zijn, terwijl mensen uit het armere deel van de wereld dat niet kunnen. Dat voorspelt geen evenwichtige deelname. Dat bleek al in de regionale bijeenkomsgen die al hebben plaatsgevonden; weinig kritische geluiden.