Rook stijgt op bij het Europees Parlement in Brussel

4 mei j.l: met 14 Faironika’s, de levensgrote koeien in de nationale kleuren van de leden van de EMB, kwamen de afgevaardigde melkveehouders naar het Place Luxembourg om uit te leggen waarom het nodig is om melkveehouders toe te staan om zich voldoende te kunnen bundelen in onafhankelijke producentenorganisaties,  en om een monitoringsinstantie op te zetten die toezicht moet houden op de zuivelmarkt. Volgens hen is dit een randvoorwaarde voor duurzame landbouw in het belang van de consument. 

04/05/2011 Brussel: Binnen drie weken, op 24/25 mei 2011, gaat de Landbouwraad van het Europese Parlement een besluit nemen over het rapport van James Nicholson, dit rapport gaat in op de voorgestelde wetgeving van de Europese Commissie voor de zuivelmarkt. Naar de mening van bij de EMB aangesloten melkveehouders bevat het huidige wetsvoorstel overduidelijke zwaktes en zal zij er niet in slagen om de versterking van de positie van melkveehouders, welke het Parlement ook voorstaat, te realiseren. 

Toch denken delegaties van de verschillende EU-landen dat er nog goede mogelijkheden zijn om het rapport te verbeteren met concrete wijzigingen. Sieta van Keimpema, vice-voorzitter van de EMB: “We zijn hier vandaag bij het Europees Parlement in Brussel bijeen om eens te meer onze voorstellen over te brengen aan geïnteresseerde Parlementsleden, met nog meer urgentie dan voorheen. Er hangt vuur in de lucht, symbool voor de opnieuw te verwachten crises op de zuivelmarkt als de melkveehouders niet de mogelijkheid gegeven wordt om zich binnen een  wettelijk basiskader te verenigen, om invloed te kunnen uitoefenen op de zuivelmarkt en om zo eerlijke prijzen tot stand te kunnen brengen.” Het cruciale punt bij deze bundeling is dat dit op nationaal niveau ongelimiteerd zou moeten kunnen plaatsvinden en op Europees niveau tot een bundeling van 30% zou moeten kunnen gaan.

Willem Smeenk, lid van het dagelijks bestuur van de EMB, voegt toe: “Bundeling brengt onvermijdelijk met zich mee dat producenten zich verenigen in onafhankelijke producentenorganisaties, of ze nou leveren aan een private of coöperatieve onderneming.” Tot nu toe rept het wetsvoorstel hier niet over, integendeel, veel onderdelen van het voorstel zijn er op gericht om coöperaties te beschermen en verbieden het zogenaamde dubbele lidmaatschap van coöperaties en producentenverenigingen. EMB-voorzitter Romuald Schaber zegt hierover: “Grote coöperaties en producenten hebben niet dezelfde belangen als het op de melkprijs op het boerenerf aankomt. Dat is ook de reden waarom producenten de mogelijkheid moeten hebben om via hun eigen producentenorganisaties van één op één tegenover de verwerkers verkoopvoorwaarden en basisprijzen moeten kunnen afdwingen. 

Schaber gaat verder: “De zuivelmarkt is een extreme complexe internationale markt die er voor zou moeten zorgen dat Europese consumenten voorzien worden van duurzaam geproduceerde zuivelproducten van hoge kwaliteit. De EU moet een raamwerk realiseren dat de zuivelmarkt en haar spelers de mogelijkheid geeft om haar maatschappelijke functie te vervullen. (…) 

Door toezicht te houden op de markt en door met prijsvoorwaarden te komen die gebaseerd zijn op productiekosten zou een monitoringsinstantie daarnaast ervoor moeten zorgen dat de hoeveelheid melk die geproduceerd wordt, overeenstemt met de vraag naar melk. Wanneer de positie van producenten verbeterd wordt door meer bundelingsmogelijkheden zullen kostendekkende melkprijzen mogelijk zijn in de toekomst.” Vertegenwoordigers van consumenten zouden in staat gesteld moeten worden om deze instantie te ondersteunen door hen te betrekken bij de oprichting ervan omdat ook zij belang hebben bij een betrouwbare toevoer van vers voedsel en bij boerenbedrijven die ook werkelijk van boeren zijn en bij faire prijzen in de hele voedselketen, van producent tot consument. 

Wanneer dit niet gebeurt, zo maakten de delegaties uit de verschillende EU-landen duidelijk door Bengaalse vuren te ontsteken, zal de volgende zuivelcrisis ontbranden en alleen maar de vitaliteit van de sector verwoesten. De leden van het Parlement hebben nu de mogelijkheid om te investeren, niet in dure crisis-ontstekers zoals exportsubsidies of interventie, maar veel meer in slimme wetgeving en kosteneffectieve, betrouwbare kaders voor zuivelproductie. 

Na de demonstratie bij het Europees Parlement liepen de melkveehouders in een optocht naar de Europese Commissie om daar tegen het ultraliberale beleid van de  Europees Commissaris voor Handel Karl de Gucht te demonstreren. Erwin Schöpges, lid van het uitvoerend bestuur van de EMB voor België: “De heer De Gucht vernietigt landbouwstructuren met een beleid van ‘wereldmarktconcurrentie tegen elke prijs’; de enigen die profiteren zijn zuivelbedrijven en banken.” De aanwezige melkveehouders lieten bovendien nog hun sympathie blijken voor hun collega’s in Canada die al langere tijd een kostendekkende melkprijs ontvangen door systematisch de productie op de vraag aan te passen. Wanneer De Gucht zijn zin krijgt dan zal de Canadese markt weldra overspoeld worden met goedkope Europese landbouwproducten.

 

Na de acties kunnen HD-foto’s worden bekeken op www.europeanmilkboard.org.