Roterend begrazen: koe en gras voor een beter klimaat

(bericht van Wervel,Vlaanderen). Gras en klimaat, nog niet iedereen legt de link. Maar die is er wel! Tegenwoordig bestaat 1/3 van het landbouwareaal in Vlaanderen uit grasland. Helaas gaan we door de band genomen niet zorgzaam genoeg met ons grasland om.  Het vakblad Veeteelt brengt boeren die innoveren met gras onder de aandacht met de wedstrijd: graslandboer 2019 .  Wie is de beste graslandboer van Nederland en Vlaanderen? Als we ons laten inspireren door de natuur kunnen we grasland zeer efficiënt benutten door voedsel te produceren terwijl we de bodem en de biodiversiteit herstellen. Pioniers zoals Joss Van Reeth in Vlaanderen, of Gabe en Paul Brown in de Verenigde Staten tonen aan dat bodemherstel en humusopbouw veel sneller kunnen gaan wanneer we een systeem van roterende begrazing toepassen. (En zie de link graslandboer 2019 naar de wedstrijd voor Nederlandse boeren). Kort samengevat: als je koeien elke dag een nieuw stuk gras geeft en daarna het gras lang genoeg laat herstellen ontstaat een positieve dynamiek voor bodem, biodiversiteit, beesten en boer. Wervel en de co-hogeschool Odissee dienden samen een projectvoorstel in rond het thema en ze kregen van hun Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw groen licht! (Slechts 4 op de 25 ingediende dossiers voor de projectoproep “landbouw-natuur” kregen steun. De volgende Vlaamse regering mag dus gerust meer ambitie tonen.)

Wervel wil roterende begrazing in Vlaanderen beter op de agenda te krijgen, ondermeer via online podcasts en video’s.