Ruim baan voor ‘Big Tech’ (Amazon, Google, Facebook etc.) in de WTO

In Juli 2016 heeft de VS op verzoek van de Big Tech industrie, ook genaamd ‘e-commerce’, een voorstel gedaan voor regels op dit gebied. Tegelijkertijd heeft de WTO zich sinds 2001 ten doel gesteld de bewegingsruimte voor de ontwikkelingslanden wat te verruimen, maar de ontwikkelde landen hebben niet ingestemd met de voorgestelde veranderingen. (Daarop doen ontwikkelingslanden moeilijk bij de extra ruimte die de ontwikkelde landen vragen voor hun landbouw). 

Enfin, in 2017 hebben de rijke landen besloten de ontwikkelings-agenda terzijde te schuiven en in plaats daarvan nieuwe onderhandelingen te starten over ‘e-commerce’. Ze zeggen dat ‘e commerce’ goed is voor de ontwikkeling voor vrouwen en voor kleine en middelgrote bedrijven (MSME’s) Maar zo langzamerhand zijn veel Afrikaanse officials erachter gekomen dat de voorstellen veel meer inhielden dan het toegankelijk maken van ‘e-commerce’ en dat zij een volledige liberalisering inhouden van alles aspecten van de toekomstige digitale economie. 

De leden van ‘Our World Is Not For Sale’ hebben o.a. de volgende problemen gesignaleerd: 

  • deze nieuwe e-commerce agenda zou de voortrekkersrol en het monopolie van de high-tech firma’s van ontwikkelde landen voorgoed vastleggen, vooral  omdat zij zich data kunnen toe-eigenen.  
  • het zou de onderhandelingsruimte van ontwikkelingslanden om hun eigen digitale industriasistaite  te bevorderen  inperken. 
  • e-commerce ten dienste stellen van ontwikkeling is iets heel anders dan onderhandelen over bindende bepalingen die ontworpen zijn door advocaten van Amerikaanse high-tech bedrijven.
  • de voorgestelde maatregelen in WTO-verband zouden multinationals recht van toegang geven tot data terwijl de rol van de staat geminimaliseerd wordt. 
  • Er zouden grote negatieve gevolgen zijn voor de belasting-inning. Big Tech had 5 manieren bedacht om belasting te ontwijken, terwijl niet-digitale bedrijven nog bij moesten blijven dragen aan de fiscale basis van een land. 
  • Ontwikkelde landen hebben de behoefte van ontwikkelingslanden aan overbrugging van de digitale kloof, aan infrastructuur en toegang tot elektriciteit en breedband internet etc. links laten liggen. 
  • Ontwikkelde landen wilden ‘gratis’ nieuwe onderhandelingen, zonder toe te geven aan de decennia-oude vraag om meer onderhandelingsruimte voor banen, ontwikkeling en armoedebestrijding wereldwijd. 

Met steun van maatschappelijke organisaties hebben ontwikkelingslanden geweigerd zich te laten verleiden en ze weigerden in de de Ministersvergadering van de WTO in december 2017 in Buenos Aires nog verder te praten over e-commerce , nu genoemd ‘digitale handel’ 

Er wordt n0og steeds over gesproken, nog niet onderhandeld. Ontwikkelingslanden hebben nu de onderhandelingsruimte om ‘ digital trade’ te ontwikkelen met behulp van lokale bedrijven en om hun eigen digitale industrialisatie te ontwikkelen , subsidiëren, monitoren etc. 

Maar Big Tech en en haar voorstanders binnen de WTO pushen nog steeds deze anti-ontwikkelingsagenda en hopen die erdoor te krijgen op de volgende ministersvergadering Ze hebben daarvoor de steun verworven van enkele ontwikkelingslanden om meer krediet te krijgen op de volgende ministersvergadering.

Op het World Economic Forum in Davos, 25 January, 2019, kondigden voorstanders hun plan aan om onderhandelingen te beginnen. .

Meer uitgebreid onerzoek is beschikbaar op www.ourworldisnotforsale.net