s.v.p. petitie voor de rechten van boeren tekenen en delen!

Met de peasantsrights.eu – petitie vragen de ondertekenaars alle EU-landen om actief  deel te nemen aan de onderhandelingen over de bescherming van de rechten van boeren en anderen die op het land werken, binnen het frame van de VN mensenrechten.  Met deze ‘UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas’  kunnen we de rechten van kleinschalige boeren in de ontwikkelingslanden en van de gangbare  boeren hier beter beschermen. Dit voorstel wordt tussen 11 en 29 september in de Verenigde Naties behandeld, maar de EU is er vooralsnog tegen.  We willen druk uitoefenen op onze regering, want Nederland heeft stemrecht. (In de Verenigde Naties zijn er telkens drie periodes van drie jaar. In deze periode heeft Nederland weer stemrecht). Daarom vragen we Nederlanders en vooral boeren dringend om de petitie te ondertekenen! Dat kan tot 1 september 2017.

Waarom is dit nodig? Het is een juridisch kader, dat kan helpen om bij de overheid zaken af te dwingen.

 

Het is natuurlijk vooral een kwestie van solidariteit met boeren in andere landen die we dezelfde rechten gunnen die we in het westen vanzelfsprekend vinden, zoals vrijheid van meningsuiting, toegang tot de rechtspraak. Maar artikel 16, ‘recht op een eerlijk inkomen’ * bijvoorbeeld is voor alle boeren relevant.  Door het neoliberale beleid staan de inkomens van boeren hier in het westen en voral in oost Europa flink onder druk en houden veel boeren op met hun bedrijf.  Voor boeren in de zich ontwikkelende landen geldt dat zij door eerlijker handelsregels hun eigen markten weer terug krijgen. (Dan komt er bovendien meer bedrijvigheid in de ontwikkelingslanden en  zal de migratiestroom afnemen. )

Het is ook in het belang van consumenten wereldwijd: De kleinschalige landbouw in de ontwikkelende landen  voedt tussen de 70 en 80% van de wereldbevolking maar zij staat steeds meer onder druk door de uitbreiding van industriële landbouw, land grabbing en de ontmanteling van beleidssteun. Consumenten in het westen willen nu zoveel mogelijk rechtstreeks van de boer hun voedsel afnemen, maar zij komen op steeds grotere afstand van de boeren te staan als het voor de gewone boeren steeds moeilijker wordt om hun bedrijf voort te zetten. 

Artikel 17: recht op land: We kennen de verhalen over ‘land grabbing’. Maar toegang tot grondt  staat ook in Nederland onder druk, denk aan het opkopen van landbouwgrond door grote buitenlandse investeerders, zoals chinezen, óók in Nederland, waardoor de grond steeds duurder wordt en boeren die niet meer kunnen betalen. Zie ‘Wie gaat er vandoor met hun grond?’ (NRC) , en Geurts: landbouwgrond ASR mag niet in Chinese handen komen.)

Article 19. Recht op zaden. Zaad dat door boeren zelf bewaard en geruild wordt, wordt verdacht gemaakt. Gelukkig is onlangs het (Nederlandse) ‘kwekersrecht’ veilig gesteld, maar voor kleine kwekers zijn octrooien ook hier een bedreiging.

Kortom, de inspanningen voor deze ‘boerenrechten’ zijn een teken dat boeren (en consumenten) voor hun speciale belangen op gaan komen, en de artikelen kunnen alsvoorbeeld gelden voor nationale wetgeving. Het geeft boeren meer zichtbaarheid en geeft hen het gereedschap om zich te verzetten als de belangen van plattelands-gemeenschappen en het recht op een fatsoenlijk inkomen weer eens met voeten worden getreden.door grote bedrijven of door regeringen.

Hier twee you tube filmpjes, gemaakt door FIAN België:

video over peasants’ rights, 10 minuten

Nog een van  2 minuten

video over peasants’ rights, 2 minuten

En hier het voorstel voor Peasants’ rights als mensenrecht, met 27 rechten uitdrukkelijk voor boeren en andere mensen die op het land werken.