Samenwerking van WUR met bedrijven onder de loep

Er is groeiende onvrede  over de eenzijdige gerichtheid van ‘Wageningen’ op de conventionele (grootschalige) landbouw en op dienstbaarheid aan het bedrijfsleven. In/bij Wageningen staan bijvoorbeeld vestigingen van o.a.Unilever en Bayer-Monsanto, en veel professoren verrichten (vaak verzwegen) activiteiten voor het bedrijfsleven. In September 2021 is een rapport aangeboden aan het bestuur van de WUR (Wageningen University and Research), genaamd ‘Impact of Collaboration’. Het is gebaseerd op bijeenkomsten het afgelopen jaar en op onderzoek, beide georganiseerd door RUW (Rural Wageningen Foundation,opgericht 1978 ), en Otherwise  (engelstalige kritische studentenvereniging in Wageningen). Ook de Boerengroep heeft er aan meegewerkt. Ongeveer een jaar geleden organiseerde de RUW en de Boerengroep een debat  met een onderzoeker, een boer en een student.  We praatten over het gebrek aan aandacht voor alternatieve vormen van landbouw zoals agro-ecologie, over het beeld dat Wageningen ten dienste staat van  bedrijven, en dat de koloniale tijd soms nog niet voorbij lijkt te zijn in Wageningen. Het debat is  hier  nog te zien

In het rapport worden ook aanbevelingen gedaan op het gebied van transparantie, besluitvorming ( zowel het besluitvormingsproces als de partners waarmee samengewerkt wordt), de campus (fysieke aanwezigheid van bedrijven), en invloed op onderzoek. Aanbevolen richtlijnen zijn onder andere: 

  • Open informatie over plannen voor samenwerking, met motivering, en met details van het contract en geldstromen. Daarover  moet gemakkelijk toegankelijke online informatie beschikbaar komen. 
  • Omslag: Kijk naar de problemen op de wereld en besluit dan samenwerking te zoeken met bedrijven die aan deze problemen werken, in plaats van te wachten op verzoeken van de kant van bedrijven. 
  • Werk samen met lokale bedrijven die bezig zijn met biologische landbouw of duurzaamheid, in plaats van met grote destructieve bedrijven.
  • Schep de mogelijkheid voor non-profits om een rol  te spelen in dit soort samenwerking, en/of zoek manieren om het gemeenschappelijk (intellectueel) eigendom te vergroten in plaats van kennis te reserveren voor kleine kennis-‘hubs’.
  • Communicatiekanalen openen (niet alleen website publishing) om samenwerking bekend te maken, en een participatief besluitvormingsproces opzetten
  • Richtlijnen opstellen met meer actoren dan alleen de Raad van Bestuur.

Lees hier  het volledige rapport (27 blz.)

Dit is het resultaat van een bewogen jaar betreffende het onderwerp, en hopelijk volgen er meer rapporten en discussies.

Met dank aan de Louise Vercruysse van de Boerengroep.

=======================================

Afgelopen mei bracht Food Watch een verwant rapport uit  over het gebrek aan transparantie w.b. het onderzoek aan de WUR

In November 2020 onderzocht Food Watch de transparantie  van de  ’tweede geldstroom’ voor Wageningse universitair hoofddocenten en buitengewoon hoogleraren op het gebied van voeding aan de WUR. Uit de studie bleek dat 46% (11 van de 24) van de voedsel-professoren niet transparant genoeg waren: in november 2020 was niet al hun werk openbaar toegankelijk op hun profiel pagina.  6 Maanden later onderzocht Foodwatch de transparantie betreffende betreffende de bijkomstige activiteiten nog eens:

➢  29% (7 van de 24)  van de ‘voedsel’-professoren zijn nog niet transparant genoeg; hun bijkomstige activiteiten zijn nog niet (allemaal) toegankelijk genoeg op hun profielpagina.
➢ bijna een derde van de professoren overtreden dus de ‘rules of conduct’ betreffende bijverdiensten volgens de regels van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.  

Transparantie betreffende bijkomende activiteiten is vooral belangrijk als het gaat om bijzonder hoogleraren, omdat die betaald wordt door een partij van buiten de universiteit. Zonder transparantie is het moeilijker omt controleren of die partij van buiten de universiteit het onderzoek beïnvloedt. In verschillende gedragscodes staat daarom dat transparantie cruciaal is. Iedereen zou moeten kunnen checken of er een ‘conflic tof interest’ is.”

Read the full report here (in Dutch).