Samenwerking in Europa en wereldwijd

Wij werken samen met anderen aan een beter landbouwbeleid in Nederland en in Europa.  De vrije markt ideologie die is uitgemond in WTO en EPA- en andere verdragen leidt tot een ‘race to the bottom’ wat betreft landbouwprijzen,  en tot negatieve gevolgen zoals dumping, waardoor boeren in armere landen hun producten niet op hun eigen markt kwijt kunnen. Het huidige beleid leidt bovendien ook tot degradatie van natuur en milieu, minder dierenwelzijn en twijfelachtige voedselkwaliteit. We willen een meer regionale landbouw en een betere zorg voor het milieu en de bodem. Alternatievenvoor dit beleid brengen wij naar voren samen met

– Het internationale Nyeleni netwerk .  In 207 vond een internationale meeting plaats van vooral organisaties van ‘kleine’ boeren (familiebedrijven) en enkele boer-vriendelijke NGO’s in Mali. Het werd vernoemd naar een Malinese legendarische boerin, die nieuwe granen kweekte en voor erkenning streed, zie voor haar verhaal de website. Je zou haar een symbool van voedselsoevereiniteit kunnen noemen.  De internationale organisatie Nyeleni stuurt iedere drie maanden een uitstekende thematische nieuwsbrief rond, wel engelstalig. Zie Nyeleni newsletters

– In Augustus 2011 vond een grote Europese meeting plaats in Oostenrijk : daar werd het  Nyeleni Europe netwerk gevormd, genoemd naar de internationale meeting in Mali in 2007. Zie www.nyelenieurope.net.  Er worden ook (minder vaak)  newsletters uitgebracht: zie nyeleni europe newsletters, Zie voor een verslag van die bijeenkomst de berichten uit augustus 2011 op deze site, en zie voor de verklaring die daar werd aangenomen: ‘voedselsoevereiniteit’, in de ‘leeshoek’.

Binnen he Nyeleni netwerk is een groep die zich vooral met lobbyen voor een ander EU landbouwbeleid bezig houdt: ‘Platform for Food Sovereignty and another CAP’ (= Common agricultural Policy’), kortweg ‘foodsovCAP’.  Begin 2010 startten we gezamenlijk een Europa-brede petitie voor een beter voedsel en landbouwbeleid, zie European Food DEclaration. Zie aldaar  onder ‘documents’ de alternatieven voor het Europese landbouwbeleid waar de afelopen jaren aan gewerkt is en die in juni 2010 aan commissaris Ciolos zijn aangeboden. Inmiddels is dat proces practisch afgerond en richten we de blik op TTIP (een vrijahndelsverdrag tussen de V.S. en de EU dat in de maak is. Zie berichten daarover op onze homepage of in ‘Nieuwsarchief’.

In dit Europese verband worden van tijd tot gesprekken gevoerd met functionarissen van de Europese Commissie en met Europese parlementsleden, of er wordt actie gevoerd, bijvoorbeeld in september 2012 in Brussel (zie foto’s in rechter kantlijn). Het is goed om de verbondenheid te ervaren met mensen die elders in en buiten Europa dezelfde doelen nastreven.

Ook wordt het Europese beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kritisch gevolgd. Zo is er gezamenlijk in 2008 een ‘monitoring exercise’   over het stuk ‘Advancing African Agriculture’ dat de Europese Commissie in 2007 heeft uitgebracht. Daarin wordt stevige kritiek geleverd op het stuk van de commissie.  Zie verder voor meer recente stukken in ‘leeshoek’ op deze site, onder ‘impact van het Europees landbouwbeleid op ontwikkelingssamenwerking’.

De rapporten etc. die op deze pagina’s staan dateren grotendeels van voor 2010. Dat komt omdat we daarna met berichten op de voorpagina begonnen zijn (die om de 6 weken ongeveer gebundeld werden innieuwsbrieven), waarin nieuwe ontwikkelingen werden verwerkt.

Kijk eens in het archief voor wat er daarna aan ontwikkelingen beschreven staat.