Samenwerking in Nederland

Beginperiode: Coalitie voor Eerlijke Handel

In Nederland hebben we vanaf het begin (2000) samengewerkt met andere organisaties binnen een wisselend samenwerkingsverband. Van 2003 tot 2006 werkte Platform ABC binnen de Coalitie voor Eerlijke Handel nauw samen met maatschappelijke organisaties zoals Oxfam/NOVIB, ICCO en Cordaid, SOMOBothENDS, Wemos, AEN (Afrika-Europa netwerk, oud-missionarissen), Milieudefensie en FairFood.  Gezamenlijke formuleerden we standpunten richting het parlement en de regering, betreffende onder andere de onderhandelingen over suikerbeleid (wat is gunstig voor zowel de boeren in de ACP landen als de boeren hier?) en men organiseerde gezamenlijke workshops op bijvoorbeeld het eerste Nederlands Sociaal Forum. We hadden ook een gezamenlijke folder. Na die periode van samenwerken kenden we elkaar goed genoeg om elkaar te kunnen vinden en werd het gedurende een periode meer een los-vast verband. Zo trokken we samen op met deze organisaties in onze contacten met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In 2006/07 werkten wij samen met Milieudefensie bij voorstellingen van de film ‘We feed the World’. We hebben samen de folder over deze film opgesteld en uitgedeeld bij de voorstellingen. Enkele mensen van Platform ABC hebben ook input gegeven voor de brochure ‘Boeren met Toekomst’ van Milieudefensie (2007), die als begeleidende tekst bij het burgerinitiatief over de vleesproductie werd geschreven. 

Van Platform Andere Landbouw naar het ‘Voedsel Anders’-netwerk

Op 8 oktober 2010 zijn 45 mensen (waaronder leden van 25 organisaties) tot een aantal conclusies gekomen over voedsel en landbouw die ze samen handen en voeten willen geven. Lees de  Verklaring van Utrecht; landbouw2013 . Dit ‘Platform Andere Landbouw’ was dus een ‘bredere’ groep dan Platform ABC, nl.:  Platform ABC,  PLUS de mensen die 8 oktober en ook 18 feb. 2011 nog eens bij elkaar kwamen om te brainstromen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, ‘Korte Ketens’, en de macht in de voedselketen.

 We waren blij met de steun voor onze alternatieven voor een ander landbouwbeleid, maar het heeft niet echt mogen baten:  in 2013/14 werden alleen kosmetische ingrepen in het oude GLB beleid aangebracht. Het nieuwe beleid zou staan tot 2020. Maar inmiddels zijn er nieuwe zaken om tegen in het geweer te komen: vrijhandelsverdragen.

Maar ‘aan de basis’ wacht men niet op de politiek: er is inmiddels sprake van een ware ‘Food hype’: stadslandbouw, permacultuur, gezonde bodem, Food Film Festivals, debatten: activiteiten alom. Ook jongeren raken er steeds meer bij betrokken, bijvoorbeeld via de jongeren-afdeling van Slow Food: Youth Food Movement.  ‘Food Guerilla’ is onder die paraplu een verzameling actieve groepen waar wij ook (weliswaar als lobby-groep) bij betrokken zijn.

Er is een nieuw samenwerkingsverband waarin deze ontwikkelingen ook tot uiting komen: het ‘Voedsel Anders’ netwerk, actief sinds 2012.  In februari 2014 (het jaar van de familie-landbouw) werd de conferentie ‘Naar duurzame en eerlijke voedsel- en landbouwsystemen’ een groot succes, zie verslag en filmpjes van deze geweldige ‘event’ waar 800 mensen aan deelnamen. Mooi om op verder te bouwen. Daarna stelde de groep een manifest dat in 2022 geactualiseerd werd , en in 2016 volgde een tweede conferentie, dit keer met 1000 deelnemers, zie het verslag.

In 2018 ging Voedsel Anders ‘het land in’ binnen de Voedsel Anders karavaan’ werden diverse regionale conferenties georganiseerd. Op 11 en 12 juni 2022 volgde de derde landelijke conferentie.

Huidige samenwerking op gebied van handelsbeleid

Sinds 2015 is onze penningmeester Guus Geurts de coördinator van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (voorheen TTIP, CETA en landbouwcoalitie). Leden hiervan zijn Agractie Nederland, BD-Vereniging, Dutch Dairymen Board, NAV, NMV en Platform ABC. Deze coalitie verzet zich tegen de vrijhandelsverdragen. De eerste jaren vooral tegen TTIP en het CETA verdrag met Canada, de laatste jaren ook tegen EU-Mecosur. Zij werken nauw samen met de Handel Anders!-coalitie, waarin ook vakbonden en ontwikkelings-, milieu- en consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Wisselende samenwerkingsverbanden dus, waarin we bruggen proberen te slaan tussen de belangen van boeren, het milieu, arbeiders in Nederland, de EU en het Mondiale Zuiden.