Samenwerking in Nederland

In Nederland hebben we vanaf het begin (2000) samengewerkt met andere organisaties binnen een wisselend samenwerkingsverband. Van 2004 tot 2006 overlegde Platform ABC op gezette tijden met voornamelijk de NAJK en Oxfam/NOVIB en AEN (Afrika-Europa netwerk, oud-missionarissen) en Milieudefensie Ook FairFood en Natuur en Milieu en wemos namen wel eens aan vergaderingen deel. Gezamenlijke formuleerden we standpunten naar de regering toe betreffende de onderhandelingen over suikerbeleid (wat is gunstig voor zowel de boeren in de ACP landen als de boeren hier?) en men organiseerde gezamenlijke workshops op bijvoorbeeld het eerste Nederlands Sociaal Forum. We hadden ook een gezamenlijke folder. Na die periode van vergaderen kenden we elkaar goed genoeg om elkaar ook zonder vergaderingen te kunnen vinden en werd het een meer los-vast verband.

In 2006/7 werkten wij samen met Milieudefensie bij voorstellingen van de film ‘We feed the World’. We hebben samen de folder over deze film opgesteld en uitgedeeld bij de voorstellingen. Enkele mensen van platform ABC hebben ook input gegeven voor de brochure ‘Boeren met Toekomst’ die als begeleidende tekst bij het burgerinitiatief over de vleesproductie werd geschreven. Op het gebied van de handel met ontwikkelingslanden deden wij bijvoorbeeld  mee aan de ‘Coalitie voor Eerlijke Handel’, die ondertussen is opgeheven, er is een los-vast verband voor in de plaats gekomen van leden van organisaties die af en toe vergaderen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nóg een platform? Ja! Van Platform Andere Landbouw naar ‘Voedsel Anders’.

Op 8 oktober 2010 zijn 45 mensen (waaronder leden van 25 organisaties) tot een aantal conclusies gekomen over voedsel en landbouw die ze samen handen en voeten willen geven. Lees de  Verklaring van Utrecht; landbouw2013 . Dit ‘Platform Andere Landbouw’ was dus een ‘bredere’ groep dan Platform ABC, nl.:  Platform ABC,  PLUS de mensen die 8 oktober en ook 18 feb. 2011 nog eens bij elkaar kwamen om te brainstromen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, ‘Korte Ketens’, en de macht in de voedselketen.

 We waren blij met de steun voor onze alternatieven voor een ander landbouwbeleid, maar het heeft niet echt mogen baten:  in 2013/14 werden alleen kosmetische ingrepen in het oude GLB beleid aangebracht. Het nieuwe beleid zal staan tot 2020. Maar inmiddels zijn er nieuwe zaken om tegen in het geweer te komen: vrijhandelsverdragen.

Maar ‘aan de basis’ wacht men niet op de politiek: er is inmiddels sprake van een ware ‘Food hype’: stadslandbouw, permacultuur, gezonde bodem, Food Film Festivals, debatten: activiteiten alom. Ook jongeren raken er steeds meer bij betrokken, bijvoorbeeld via de jongeren-afdeling van Slow Food: Youth Food Movement.  ‘Food Guerilla’ is onder die paraplu een verzameling actieve groepen waar wij ook (weliswaar als lobby-groep) bij betrokken zijn.

Er is een nieuw samenwerkingsverband waarin deze ontwikkelingen ook tot uiting komen: de ‘Voedsel Anders’ groep, actief sinds 2012.  In februari 2014 (het laar van de familie-landbouw) werd de conferentie ‘Naar duurzame en eerlijke voedsel- en landbouwsystemen’ een groot succes, zie www.voedselanders.nl voor een verslag en filmpjes van deze geweldige ‘event’ waar 800 mensen aan deelnamen. Mooi om op verder te bouwen. Daarna stelde de groep een manifest op , en in 2016 volgde een tweede conferentie, dit keer met 1000 deelnemers. Zie de site http://www.voedselanders.nl.

In 2018 ging Voedsel Anders ‘het land in'(zie veralsgen van de Voedsel Anders karavaan’, en 3/4 april 2020 volgt de derde landelijke conferentie.

Inmiddels is onze penningmeester Guus Geurts de coördinator van het landbouw – verzet tegen de vrijhandelsverdragen, in 2019-20 het CETA verdrag met Canada. Ook de vakbonden en milieu-organisaties werken met ons samen. 

Wisselende samenwerkingsverbanden dus! De meeste van bovenstaande groepen werken nu samen in dit vrij nieuwe het ‘Voedsel Anders’ netwerk.

Share This