‘Samenwerkingsverband Regionale Versketens’ opgericht

Een mondvol, maar het betekent dat boeren (coöperaties)  die al jaar en dag bezig zijn met duurzame ‘korte ketens’ in de landbouw zich verenigd hebben (18 feb. j.l.) om elkaar te helpen en gezamenlijk naar buiten op te treden. Eerste activiteiten:

– ‘online’ publieksactie  rond 5 maart (de ‘voeding’ dag van ‘7 days of inspiration’  http://www.7di.nl/).  Er zal dan hopelijk massaal reclame gemaakt worden voor het feit dat men ook uit de achtertuin of  rechtstreeks van duurzame boeren uit de buurt kan eten, in plaats van uit de grote super.  Dat houdt de boeren overeind en het is gezonder voor ons. Zie links de rubriek  ‘hier te koop ‘ (van buurman boer).

– protest naar de politiek over het feit dat de commissie die de aanbestedingsregels voor overheden aan het herzien is het aspect ‘regionaal geproduceerd’ eruit wil gooien. Eigenlijk willen de VVD en de PVV ALLE duurzaamheidscriteria eruit hebben: te lastig, het houdt maar op en is dus te duur, vooral voor grote bedrijven die catering doen. Terwijl het zo simpel kan! Laat de gemeentelijke catering, instellingen etc inkopen bij de boeren binnen dit nieuwe samenwerkingsverband.

eerste deelnemers  binnen het samenwerkingsverband, inclusief groepen die ermee willen beginnen:  Versvoko’s (ASEED helpt bij de opzet) ,   Transition Town Utrecht,  SP Werkgroep land- en tuinbouw N Limburg,   Duurzaam Wageningen ,  Oregional (coöperatie rondom Nijmegen),  ‘Lekker Utregs’, Vereniging Achterhoekse Streekproducten,  Boerenhart/Eemlandhoeve (Veluwe en Flevopolder) , Hof van Twello (IJsselvallei) . De miliefederaties, om te beginnen de Zeeuwse en Brabantse MF, zijn erbij betrokken. Zie voor meer gegevens over deze deelnemers: hier te koop (voor versvoko’s) en  van Buurman Boer.

 

Criteria (Concept): 

Men werkt of wil gaan werken volgens de volgende principes:
 
productie vindt plaats binnen binnen 50 km van de locatie van productie of van een eventueel distributiepunt centraal gelegen in de streek, en de distributie niet verder dan 50 km. vanaf dat punt.  Geen import of export van/naar het buitenland, tenzij het een grensoverschrijdende coöperatie is waar ook een paar Belgische of Duitse bedrijven bij aangesloten zijn.
– men levert een grotendeels vers voedselpakket (d.w.z. een groter assortiment dan voornamelijk  lang houdbare streekproducten zoals die vooral voor de toeristische sector worden geproduceerd)
– groenten en fruit van het seizoen, van de volle grond of uit koude kassen.
duurzaam: biologisch, biologisch dynamisch. Indien ‘gangbaar’ dan met het streven naar meer duurzaamheid goed gedefinieerd.  (Bijvoorbeeld de 9 criteria waar Oregional aan werkt en waar boeren zich op kunnen profileren en punten op kunnen behalen,  of andere goed gedefineerde criteria voor duurzaamheid. Dierenwelzijn maakt er onderdeel van uit.
– eventuele werknemers  werken onder goede omstandigheden en verdienen minstens het minimum loon.
– er wordt gestreefd naar regionale sluiting van kringlopen en lokale afvalverwerking en eventueel energie-opwekking.
– naast productie geschieden ook de verwerking, marketing en reclame, en gerelateerde diensten zoals toerisme en recreatie binnen de regio.  
distributie: er wordt aan de consument verkocht via de kortst mogelijke keten die rationeel en efficiënt is, m.a.w. een keten die maximaal uit slechts de volgende schakels bestaat: a) de producent of de lokaal gevestigde producentenorganisatie, b) de partij of coöperatie van partijen die verantwoordelijk is voor het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, en c) de consument;
producenten en consumenten kunnen nauw samenwerken. Dit is het geval als consumenten hun eigen producten telen. Er kan ook sprake zijn van partnerschapsverbanden tussen producenten en consumenten, waarbij consumenten de voor- en nadelen van productie delen met de producenten en de rechtstreekse verkoop van het product in een geschreven overeenkomst is geregeld;
verkoop: De producten kunnen verkocht worden op boerenmarkten, op af en toe plaatsvindende markten, in boerderijwinkels, of online via internet, mits afgezet binnen de regio. De producten kunnen op basis van een lokaal contract worden verkocht in een detailhandelszaak of op een openluchtmarkt, of aan de afdeling catering van een instelling of overheid of bedrijf, dat alles binnen de regio. Zij mogen echter niet als “lokaal voedselproduct” worden verkocht aan een landelijke centrale inkoopafdeling die aan de kleinhandel levert;
– er wordt gestreefd naar accreditatie van de aangesloten groepen als leverancier aan overheden en instellingen. Zij zouden in aanmerking moeten kunnen komen voor de gunning van aanbesteding als zijnde duurzame partners. Dat brengt met zich mee dat de aangesloten producenten of groepen  van producenten en toeleveringspartners regelmatig, en met steun van consumentenverenigingen, gecontroleerd worden via onderzoeksaudits. Controles kunnen ertoe leiden dat een producent of groep van producenten van een eventuele regeling wordt uitgesloten. Opzettelijke misleiding van de consument moet als een strafbaar feit worden beschouwd.