SP stelt vragen over aanbesteding regionaal voedsel

Onlangs werden de ontwerp-criteria voor aanbesteding van catering door (ook lokale) overheden bekend: regionale producten komen er niet in voor, tenzij met milieukeur.  Daar heeft ‘Samenwerkingsverband Regionale Versketens’ (opgericht Utrecht 18 feb. 2011) een brief over gestuurd naar Tweede kamer fracties, en de SP heeft dat opgepakt. Zie de kamervragen die zij gesteld hebben op 14 me1 2011. Nu maar afwachten wat voor antwoord daar op komt……

  1. Klopt het dat in ‘Criteria voor duurzaam inkopen van catering, versie 2.0 ‘(ontwerp, maart 2011) in de sectie ‘transportreductie’ de aspecten  ‘producten uit de regio’, ‘streekproducten’, en ‘seizoensgebondenproducten’,  gedegradeerd worden tot ‘aandachtspunten voor de inkoper tijdens de voorbereidingsfase’, terwijl zij eerder in aanmerking kwamen als (harde) gunningscriteria?
  2. Klopt het dat wel als criteria zijn opgenomen: een besparingsnorm ten aanzien van primaire brandstof bij de productie van plantaardige producten die in kassen worden geteeld, en kasproducten met het Milieukeur?
  3. Bestaat hiermee het risico dat in het toekomstige duurzame inkoopbeleid producten uit ‘beter’ verwarmde kassen, of producten van overzee met een CO2 besparing wel onder het duurzame inkoopbeleid zullen worden ingekocht, maar duurzame streekproducten die op de volle grond geteeld worden en producten uit onverwarmde kassen, niet onder het duurzame inkoopbeleid zullen worden ingekocht?
  4. Is de staatssecretaris van mening dat vanuit duurzaamheidsoogmerk regionaal geteelde voedselproducten over het algemeen geprefereerd moeten worden boven ingevlogen producten; en dat volle grondsproducten en producten uit de koude kas geprefereerd moeten worden boven kasproducten?
  5. Is de staatssecretaris van mening dat het concept ‘Criteria voor duurzaam inkopen van catering, versie 2.0 betreffende de rol van regionale producten aanpassing behoeft?
  6. Kan de staatssecretaris schetsen hoe hij de rol van regionale duurzame voedselproducten ziet in het duurzaam inkoopbeleid? Is de staatssecretaris bereid zich in te zetten om duurzame streekproducten een prominente plaats te geven in het duurzaam inkoopbeleid van de toekomst en dit als richtsnoer mee te geven aan de commissie, voordat de definitieve versie uitkomt?

Zie website www.aardeboerconsument.nl,  beric hten voor 22 en 23 februari (https://aardeboerconsument.nl/wp/nieuws/nieuwsarchief) over de de mail-actie ‘Koop van Buurman Boer’, en over de oprichting van ‘Samenwerkingsverband Regionale Versketens’.

Zie de nuttige rubrieken met veel info en adressen aan de linkerkant van de site:

– ‘koop van buurman boer’ (waar vindt je het?)

en ‘van de boer in je buurt’: boeren(coöperaties) in alle Nederlandse privincies.