Het Europese ‘departement’ van landbouw (DG AGriculture) en Copa-Cogeca zijn oude vrienden. Ze hebben samen decennia lang het Gemeenschappelijlk Landbouw Beleid (GLB) gerund.  En doen dat  eigenlijk nog steeds. Copa-Cogeca en de voedsel- en pesticiden-industrie domineren nog steeds in de meeste adviesraden van DG Agri. Dat is best handig voor een lobby groep,want ze krijgen ook reisvergoeding, dus ze combineren het advies-werk aan de commissie met hun eigen vergaderingen; een mooi douceurtje.

De agribusiness wordt trouw verdedigd door parlementsleden op sleutelposities voor het GLB: bijvoorbeeld Norbert Lins (EPP), hoofd van de commissie AGRI van het parlement;  Herbert Dorfmann (EPP), een van de twee rapporteurs op dit dossier; Paolo De Castro (S&D), the tweede rapporteur. Zij ijn niet ontvankelijkv oor het bericht van Birdlife dat Europa 57% van de vogels op het platteland heeft verloren in 40 jaar. Maar boeren als sociale groep raken ook in de vernieling: 31,7% van de boeren (10 miljoen mensen) hebben de landbouw verlaten tussen 2005 en 2016.  

De meeste boeren moeten ondersteund worden nu de prijzen zo laag zijn door het handelsbeleid en de markt ‘liberalisatie’. Eigenlijk zijn de GLB subsidies een indirecte subsidie aan de marktpositie van de Europese agribusiness. Maar moet het GLB ook de natuur schaden en de zakken vullen van autoritaire leidersin Hongarije en Tsjechië? Nee toch? 

Copa-Cogeca pretendeert met de stem van de boer te spreken, maar de stellingnames leiden tot steeds meer concentratie van boerenbedrijven, en worden sterk beïnvloed door de agribusiness. Boerencoöperaties binnen Copa-Cogeca zijn in de loop van de tijd zelf veranderd multi-miljard agrobisinesses, die een fortuin maken in kunstmest en gewasbesclhermingsmiddelen. Het wordt steeds duidelijker dat er een ‘firewall’ moet komen tussen gezagsdragers en de lobbyisten voor bedrijven. 

Vooralsnog is nhet nog maar de vraag hoe de stemmingen in de verschillende gremia van de EU uit gaan pakken. 

Nina Holland, Martin Pigeon and Hans van Scharen, researchers at CEO

Voor het volledige artikel zie de link bovenaan.