Stand van zaken w.b. de handelsverdragen

We zijn al weer een maand verder in dit nieuwe jaar, en er gebeurt veel op handels- en landbouwgebied al gebeurt dit vooral buiten de nationale media. Al werd er natuurlijk op het laatste moment een Brexit deal gesloten en was er plotseling een deal met China. Met Handel Anders en ‘Seattle to Brussels’ (S2B) gaan we dit jaar extra aandacht besteden aan EU-China.
Het is nog onduidelijk of de verkiezing van Biden gaat leiden tot nieuwe onderhandelingen binnen TTIP 2.0. Minister Blok hintte daar wel op bij Op1.
 
Mercosur
Het is nu vooral spannend rond EU-Mercosur. We hebben aanwijzingen dat de Europese Commissie het verdrag wil splitsen, om zo mogelijk de noodzakelijke unanieme meerderheid in de Europese Raad te ontlopen. O.a. Frankrijk, Oostenrijk en Ierland zijn zeer kritisch, en ook het Nederlandse parlement heeft vorig jaar in een motie tegengestemd. Op deze manier zou het vrijhandelsgedeelte dan toch door kunnen.
Via S2B (op EU niveau) en Handel Anders hopen we binnenkort meer opheldering te krijgen voor de heersende onduidelijkheid over deze splitsing, door politieke partijen op te roepen tot het stellen van Kamer vragen.
 
Ook lijkt Frankrijk bezig om met andere kritische landen een document op te stellen met eisen, waaraan het verdrag moet voldoen om toch in te kunnen stemmen. Ze proberen daarbij ook de vakbonden te betrekken. De aangesloten organisaties waar iwij mee samenwerken willen echter ageen van allen een deal, want we zien geen kansen op voldoende verbetering.

Ter info het gezamenlijke standpunt van de vakbonden in de EU en Mercosur dat vandaag naar buiten kwam. Ze zijn zeer kritisch en wijzen het verdrag in deze vorm af.
 
 
Organisaties kunnen (liefst z.s.m.) een verklaring ondertekenen 
Op een geschikt moment in het voorjaar zullen we hier media-aandacht voor vragen in Europa en de lidstaten.
 
Rapport gevolgen EU-Mercosur voor Nederlandse landbouw en veehouderij

Op 14 januari kwam er een analyse van WUR en Ecorys naar buiten over de gevolgen van Mercosur voor de Nederlandse landbouw en veehouderij, waarmee de motie Voordewind uit 2019 werd opgevolgd. Er werd ook een brief van minister Kaag aan Tweede Kamer gestuurd. 

Zoals bekend zijn de nadelen vooral te vinden door import van meer rundvlees, kippenvlees, varkensvlees suiker en bioethanol (hoewel die laatste 2 nu niet genoemd worden als probleem), maar ook groente en fruit. Uit de samenvatting: ‘De productie in de gehele rundveesector (melk en vlees) krimpt met 0,49%.’
Er kan wel meer kaas en melkpoeder naar de Mercosur worden geëxporteerd. En door de concurrentie van Braziliaans kippenvlees voor Europese boeren, zouden Nederlandse vleeskippenhouders meer kunnen exporteren naar andere EU-lidstaten. Lijkt ons twijfelachtig en ook onwenselijk. 
Er wordt dan ook gemeld dat de inkomens van pluimvee- en varkenshouders stijgen, o.a. door goedkoper veevoer (hoewel er nu al geen importheffingen op soja zijn, dus dat is maar de vraag). Inkomens van melkveehouders en akkerbouwers zouden gelijk blijven, en inkomens van rundvleesproducenten en kalverenhouders dalen.
 
Alternatief handelsbeleid
De Europese Commissie gaat op 17 februari naar buiten komen met de Trade Policy Review. Zoals bekend hebben we hier in november een input als Platform ABC voor ingediend. Ook Handel Anders deed dat, inclusief onze input.
 
Daarnaast hebben Sara van Handel Anders eniGuus Geurts (over landbouw) deze week een presentatie gegeven over onze brochure met alternatieven, voor medewerkers van Europese maatschappelijke organisaties verenigd in het Seattle to Brussels-netwerk.
Zoals bekend lanceerden we die brochure in november in Nieuwspoort.
De brochure is nu ook vertaald in het Engels, zie: https://handelanders.nl/trade-differently/
Er waren zo’n 35 mensen aanwezig bij het webinar, en de komende maanden gaan we binnen verschillende online-bijeenkomsten bekijken in hoeverre onze voorstellen ook binnen de EU kunnen worden gebruikt. Er is veel overeenstemming binnen S2B dat we niet alleen Nee kunnen zeggen, maar ook moeten vertellen wat we wél willen.
 
Verslag door Guus Geurts. Meer info verkrijgbaar via info@aardeboerconsument.nl