ABC petitie voor een beter voedsel- en landbouwbeleid

 

Dit jaar worden de posities ingenomen voor wijziging van het Europese voedsel- en landbouwbeleid in 2013. Daarom wil Platform ABC dit jaar – gesteund door Milieudefensie en ontwikkelingsorganisaties en veel burgers – druk zetten op de regering om het beleid een andere richting te geven.

Op 23 maart hebben we onze petitie aangeboden aan de commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden, en we hebben de Tweede Kamer fracties gevraagd om hun mening die we kenbaar maakten. Vóór de nieuwe verkiezingen op 9 juni willen we pleiten voor een beter beleid. Maar na 9 juni gaan we door, samen met aanverwante groepen elders in Europa, zoals Via Campesina en Friends of the Earth Europe.  In het najaar komt namelijk het voedsel- en landbouw beleid aan de orde in Brussel. In die tijd, naar verwachting op Wereldvoedseldag 16 oktober, zullen we de verzamelde handtekeningen aanbieden aan de minister.

Korte toelichting bij de petitie: Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat gericht is op liberalisering en afbouw van productiebeheersing staat nu ter discussie en kan voor 2013 gewijzigd worden. Na tientallen jaren waarin de transnationale bedrijven en de WTO (de Wereld Handels Organisatie) de dienst hebben uitgemaakt met betrekking tot het landbouwbeleid is het tijd voor een meer democratisch ander beleid.  Voedsel is niet op de eerste plaats een wereldwijd handelsobject maar eerder een eerste levensbehoefte en zelfs een mensenrecht.

 

De Europa-brede verklaring gaat iets verder dan de nederlandse. Verschil:

– Europese twee extra punten: tegen gmo’s en agrofuels (6 en 7 )
– Nederlandse in punt 2 toevoeging: ‘dit vraagt flexibele regulering’.

Onze boeren-organisaties hebben begrijpelijke moeite met de punten gmo’s en agrofuels, zie in ‘leeshoek‘.

Hier volgt de inleiding op de Europese voedsel verklaring:

Naar een gezond, duurzaam, eerlijk en solidair

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Wij, de ondertekenaars, geloven dat de Europese Unie dringend de uitdagingen aan moet gaan waar Europa op het gebied van voedsel en landbouw voor staat.

Na meer dan een halve eeuw industrialisatie van landbouw en voedselproductie is de duurzame gezinslandbouw in Europa aanzienlijk afgenomen en wordt de lokale voedingscultuur verdrongen. Ons voedselsysteem is nu afhankelijk van goedkope fossiele brandstoffen, houdt geen rekening met de beperkte voorraad aan landbouwgrond en water, en leidt tot een ongezonde consumptie van te veel calorieën en vetten en van te weinig fruit, groenten en granen. Als we naar de toekomst kijken bedreigen stijgende energiekosten, drastische achteruitgang van de biodiversiteit, klimaatverandering en afnemende water- en landvoorraden onze voedselproductie. Tegelijkertijd krijgt een groeiende wereldbevolking de dubbele last te dragen van wijd verbreide honger en chronische ziekten als gevolg van overconsumptie. .

We zullen deze uitdagingen alleen maar goed kunnen oppakken als we zowel de landbouw zelf als we het beleid op het vlak van landbouw en voedsel heel anders gaan benaderen. De Europese Unie moet de cruciale rol van de duurzame gezinslandbouw  voor de voedselvoorziening erkennen en ondersteunen. Alle mensen moeten veilig en voedzaam voedsel kunnen verkrijgen. De manier waarop we voedsel verbouwen, distribueren, klaarmaken en consumeren zou ruimte moeten laten aan de culturele diversiteit van Europa, en zou moeten leiden tot duurzame voeding voor iedereen.

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) staat nu ter discussie  en zal  in 2013 gewijzigd worden. Na tientallen jaren waarin de transnationale bedrijven en de WTO (de Wereld handels organisatie) de dienst hebben uitgemaakt op het vlak van landbouw en voedsel is het tijd voor de Europese burgers om het voedsel- en landbouwbeleid weer in eigen hand nemen. Het is tijd voor voedselsoevereiniteit. Wij vinden dat een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid de medezeggenschap voor burgers in de EU en de kandidaat-landen moet garanderen en beschermen, zodat zij de ruimte krijgen om hun eigen manieren van produceren, distribueren en consumeren te bepalen.