Stemming in de Tweede Kamer: alleen SP en GroenLinks vóór meer regulering

Op 7 september stemde deKamer ove een motie van Eric Smaling (SP) over een snelle invoering van het Markt Verantwoordlijkheids Prigramma. Alleen SP en GroenLinks stemcden voor.

Zie stemmingsuitslag

De motie luidde:

MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volatiele en lage melkprijzen voor veel melkveehouders problematisch zijn;

overwegende dat het Markt Verantwoordelijkheid Programma van de European Milk Board een kant-en-klaar plan heeft om productiebe-heersing te bewerkstelligen met behulp van de wortel en de stok;

overwegende dat dit voortbouwt op de bestaande Europese Milk Market Observatory;

verzoekt de regering, bij de komende Landbouw- en Visserijraad te pleiten voor een snelle invoering van dit programma, en gaat over tot de orde van de dag. Smaling