Stop EU-Mercosur: Gezamenlijke verklaring boeren in EU en Mercosur

Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) en de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)
veroordelen de EU-MERCOSUR vrijhandelsovereenkomst als ondemocratisch en in strijd met de rechten van boeren en klimaatverplichtingen.
Deze verklaring komt op een moment dat de Europese Commissie en sommige EU-lidstaten een manier proberen te vinden om een ​​dergelijke overeenkomst goed te keuren.
Ter informatie (Platform ABC) : Het ziet er naar uit dat men het verdrag wil splitsen waardoor er geen unanimiteit meer nodig in in de Europese Raad en ratificatie door nationale parlementen niet meer nodig is. Ook wil men via een ‘inlegvel’ de zorgen voor boeren, milieu en natuur proberen weg te nemen.

Uit de verklaring: ‘We veroordelen ten zeerste deze pogingen om deze onhoudbare vrijhandelsovereenkomst groen te wassen en de sterke democratische oppositie die deze nieuwe vrijhandelsovereenkomst genereert over het hoofd te zien.
Het is tijd om af te stappen van het vrijhandelsparadigma. De EU-MERCOSUR vrijhandelsovereenkomst moet worden afgeschaft.
In plaats daarvan eisen we als La Via Campesina een nieuw internationaal kader voor internationale handel op basis van voedselsoevereiniteit.’