strijdster voor de melk(prijs) tot in het EP

Tijdens de hoorzitting op 27 januari 2015 over “Het melkpakket en de vooruitzichten voor de zuivelsector” in het Europees Parlement kwam de lijnrechte tegenstelling aan het licht tussen de nieuwe Europese Landbouw-Commissaris, de heer Phil Hogan, en de Rapporteur van de  Parlementscommissie voor de zuivel, de heer James Nicholson. De landbouwcommissaris volhardt in zijn mening, dat de melkmarkt niet in crisis verkeert . Nicholson stelde dat  de melkmarkt opnieuw in crisis is en dat de melkveehouders het gelag betalen. “Er is niets veranderd tien jaar, sinds de tijd van Commissaris Fische-Boell“, stelde Nicholson, “opnieuw verkeert de melkveehouderij in grote problemen en opnieuw weigert de Commissaris tijdig in te grijpen! (…) het failliet laten gaan van talloze boerenbedrijven is sociaal gezien, onverantwoord.    Dat nu zelfs wordt nagedacht over de introductie van exportsubsidies, maakt de blamage voor de beleidsmakers compleet.  

hier een link  naar waar Sieta van keimpema, voorzitter van de Dutch Darymen Board (DDB) en vice- voorzitter van de European Milk Board sprak in het EP (indien ze niet tevoorschijn komt in het scherm dan klik op de link ernaast: This event is also available on our multidevice player. Stel het tijdstip: 1.53.00 in Haar reactie op de vragen/opmerkingen volgen op tijdstip 3.11.38. U kunt de taal wijzigen in de grijze balk onder het beeld. )

Sieta spreekt over het door de EMB voorgestelde ‘Markt Verantwoordelijkheid Programma’: in een vastgestelde crisissituatie zouden melkveehouders die zich aan de eerder gemelkte hoeveelheid houden beloond moeten worden, en degenen die teveel melken zouden beboet moeten worden.

“het melkquotum terug via de achterdeur’ schamperden enkele parlementsleden. Maar het EMB voorstel  geldt alleen voor crisissituaties. Het is een afgeleide van waar de NMV en DDB al jaren voor strijden: regulering van de markt i.p.v. de ‘vrije’ markt waarin de boeren onrecht wordt gedaan door machtigen in de keten. De afgelopen jaren hebben ze steeds gestreden voor een ‘Milk Monitoring Board”, waarin boeren de hoeveelheid melk die geproduceerd wordt onderling regelen, liefst met de EU als voorzitter. Het kan: zie Canada. Dat zat er al niet in: ze zouden het allemaal onderling zelf moeten regelen. De vorige Landbouwcommissaris, Ciolos, heeft er wel deels gevolg aan gegeven bij het vaststellen van het ‘nieuwe GLB’*. Het instituut heet nu ‘Milk Monitoring Observatory’, en dat is waar het jammer genoeg tot nu toe ook bij is gebleven: kijken, gegevens verzamelen. Ze moeten onderhand eens wat gaan doen, aldus Sieta, voordat er bijna geen boeren meer over zijn.’

Dat bleek ook uit een onderzoek dat gepresenteerd werd door de GIRA (onderzoeksinstituut, soort Europese versie van het Nederlandse  LEI), de vooruitzichten voor de zuivelsector: één grote successtory voor de zuivelindustrie. Grote en enige verliezer: de melkveehouders; het aantal melkveebedrijven zal dramatisch dalen.

Sieta:  Juist deze drie sheets zijn uit de presentatie gehaald en staan niet op internet. Worden verborgen gehouden voor de Europarlementariërs en andere belanghebbenden. Waarom? Geen idee. Ik heb de originele presentatie, rechtstreeks van de auteur. Maar het is mij verboden deze presentatie verder te verspreiden.  De EMB maakt er toch wel het hoofdartikel van in de maandelijkse nieuwsbrief die ook naar alle parlementariërs gaat : Geachte leden van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: stel vragen aan de Europese Commissie, want er worden u essentiële gegevens onthouden. Gegevens die noodzakelijk zijn om uw vragen ten aanzien van de margeverdeling en transparantie in de keten te beantwoorden en die noodzakelijk zijn om een oplossing te vinden voor de problematiek van de melkveebedrijven in de EU. De doelstelling van het landbouwbeleid in het Verdrag van Lissabon is helder: het stabiliseren van markten en het verzekeren van een redelijke levensstandaard voor de landbouwbevolking door verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn. Daar ligt uw verantwoordelijkheid en uw taak, die we graag ingevuld zien.

 * ( Gemeenschappelijk landbouwbeleid, = CAP, Common Agricultural Policy, die voor de volgende 7 jaar geldt, tot 2010).

Deels overgenomen van de website van de Dutch Dairymen Board.