Symposium 9 september: De mythe van schaalvergroting en andere mythes over voedsel en landbouw.

De Werkgroep Land en Tuinbouw Noord-Limburg organiseert ma.  9 september een symposium in Horst, Noord-Limburg,  i.s.m. het Platform Aarde Boer en Consument. De avond staat in het teken van het onlangs verschenen boek ‘Acht mythen over voedsel en landbouw’: een vurig pleidooi voor marktinterventie in de landbouw’, geschreven door Jacques van Nederpelt. (zie in linker marge van deze site)

Het symposium op ma. 9 sept. vindt plaats van 19.30- 22.00 uur  in het Café-zalencentrum de Leste Geulde, De Noordsingel 75  5961 XW in Horst (L)  tel: 077 3984190.

Programma:

19.30 uur:                             Welkom door Paul Geurts, voorzitter Werkgroep Land- en Tuinbouw.

19.40 –  20.00 uur:              Inleiding door Jacques van Nederpelt, lid ABC en auteur van het boek. Hij werkte als ontwikkelingswerker, onderzoeker en landbouwdocent in West Afrika en later in Nederland.

20.00 – 20.30 uur:              Vier sprekers geven een reactie op de inleiding, vanuit de politiek of de                                       praktijk:

*  Geert Kroes, melkveehouder en bestuurslid van de Nederlandse Melkvee Houders Vakbond NMV.

*  Keimpe van der Heijden, ex-akkerbouwer en bestuurslid van  de Nederlandse Akkerbouw Vakbond NAV.

*  Johan Vullings, scharrelvarkenshouder(Livar) en lid van de Werkgroep.

*  Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD)

20.30- 20.45 uur:                Gelegenheid voor korte informatieve vragen.

20.45 –21.00 uur:               Pauze

21.00 – 22.00 uur:         Na pauze forumdiscussie en vragen vanuit het publiek in de zaal.

Het doel van de avond is het uitdiepen van en het vormen van een visie over het onderwerp en het bespreken van de vrije markt t.o.v. protectie/bescherming van de markt en de mythen hieromtrent. Op dit moment staan de ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in Europa en de WTO-onderhandelingen in Europa en de VS volop in de belangstelling.

De avond is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor de landbouw en ons voedsel. We denken hierbij vooral aan leden van de provinciale en gemeentelijke politiek, boeren, burgers en buitenlui.

Aanmelden wordt op prijs gesteld, toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Verdere informatie over deze avond:

Paul Geurts: tel: 077 8516490  en email: pgeurts1@home.nl

Riky Schut: Tel: 077 4631806 en email: jhjschut@hetnet.nl

Greet Goverde, tel. 024-3443678 dn email: h.goverde@chello.nl