t.g.v. WTO-forum 19-21 september: landbouw in of uit de WTO?

In Geneve vindt dezer dagen een WTO  forum plaats met als titel “Seeking answers to global trade challenges”. Landbouw is zoals altijd een belangrijk onderwerp. Velen vinden al jaren dat landbouw te belangrijk is voorde WTO ‘koehandel’. Maar Jacques Berthelot vindt dat landbouw moet blijven ressorteren onder de WTO en hij draagt daar goede argumenten voor aan.

Landbouw- en ontwikkelingseconoom Jacques Berthelot, verbonden aan tal van internationale NGO-netwerken en -fora, en medewerker van de Franse ontwikkelingsorganisatie Solidarité  publiceerde eind mei een discussiestuk over landbouw, voedselsoevereiniteit en de wereldhandelsorganisatie WTO:Rebuilding the WTO Agreement on Agriculture on food sovereignty’. Hij gaat in tegen het standpunt dat het landbouwdossier uit de WTO moet worden gehaald, dan wel dat een nieuwe internationale instelling een mandaat moet krijgen over voedselsoevereiniteit. Volgens hem is het realistischer om het Landbouwverdrag binnen de WTO te hervormen uitgaande van de eis tot voedselsoevereiniteit. Hij denkt dat de omstandigheden gunstig zijn voor zo’n omwenteling.

Voor het forum zie http://www.wto.org/english/forums_e/public_forum11_e/forum11_background_e.htm

Stuk van Jacques Berthelot: “Rebuilding the WTO Agreement on Agriculture on food sovereignty,”  30 mei 2011: (http://solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Rebuilding-the-Agreement-on-Agriculture-on-food-sovereignt.pdf)

Zie hier de bewerking/VERTALING in het Nederlands door Rob Rob Bleijerveld – voor WTO.ZIP nieuwsbrief – waarvoor dank!