De VN: ga over op meer duurzame en natuurlijke systemen.

Terwijl de Amerikaanse overheid aandringt op meer door het bedrijfsleven gedomineerde landbouw, het gebruik van meer chemie-intensieve genetisch gemodificeerde gewassen en monocultuur, luidt de Verenigde Naties nogmaals de noodklok vanwege de directe noodzaak over te gaan op meer duurzame, natuurlijke en biologische systemen. Het betreft een publicatie van de UNCTAD, de VN-organisatie voor Handel en … Lees verder

Melkquotum eruit, fosfaatrechten erin

Na het wegvallen van de melkquota ontstond in Nederland een ingewikkeld proces om de melkproductie in Nederland binnen wettelijke kaders te borgen.  Dat proces is nu bijna afgerond. Conclusie: de boer wordt er financieel kwetsbaarder van en het aantal bedrijven zal verder teruglopen. Vier trends de komende jaren zijn: 1. Lastenverzwaring De zaak is er aanmerkelijk … Lees verder

2013: meer uit eigen regio!

Wij hebben op deze website een nieuwe webpage aangemaakt met dezelfde titel, zie onder ‘Buurman Boer’:  2013: meer uit eigen regio!. Dit in verband met een oproep door mensen van verschillende organisaties om dit jaar lokale duurzame initiatieven beter zichtbaar te maken voor de consument. ‘Lokaal en duurzaam’ breed gezien: van buurtmoestuin en stadslandbouw en … Lees verder