Over verspilling gesproken….

Kort na Wereldvoedseldag stond deze brief in het Agrarisch Daglad, namens Platform ABC, ontwikkelingsorganisatie ICCO, en Greenpeace. Wat kunnen wij als consumenten doen aan de verspilling in de voedselketen, die alsmaar grootschaliger wordt? Ligt het probleem misschien niet bij de consument maar elders? En is het onderwerp wel relevant voor mensen in ontwikkelingslanden? Mooie foto van … Lees verder

Handboek ‘Voedsel en landbouw van 2010 naar 2013 en verder’

Platform ABC heeft voor Kamerleden informatie verzameld (11 blz ) die o.a. de keuzes die dit jaar gemaakt moeten worden helder uiteenzet. Onderwerpen:   1 Kortere ketens, duurzame landbouw.  / 2 en 3: Het huidige Europese beleid  / 4  Voorstellen van een aantal Europese groepen / 5  voedselsoevereiniteit / 6   petitie  / 7  Europees beleid t.a.v. ontwikkelingslanden, en kritiek daarop van CSO’s. / 8   korte … Lees verder

Geld van landbouw naar milieu?

Men gaat 5% overhevelen van inkomenssteun voor boeren naar plattelandsontwikkeling en milieu. Geld voor het milieu is prima, maar niet uit de portemonnee van de boer. Betaal eerst de boer
een faire prijs in plaats van subsidie. Gedeeltelijk gaat het subsidiegeld naar ‘de bevordering van milieuvriendelijke landbouw en dierenwelzijn’. Dat zijnvooral subsidies voor ‘innovatie’ voor boeren die grootschaliger gaan werken. De Nederlandse landbouw-voormannen onder leiding van voorvrouw Verburg zijn bezig met een vlucht naar voren in de hoop dat de rest van Europa bij onze ‘innovatie’ achterblijft. Maar het is de energieverslindende en CO2 uitstotende route, niet de duurzame route die we in deze barre tijden zouden moeten kiezen.

Wat eten we morgen in Europa? Met stemwijzer.

Voor de europese verkiezingen o 4 juni 2009 brachten van Platform ABC, Milieudefensie en Both Ends een stemwijzer uit waarin de standpunten van de verschillende partijen over landbouw stonden, en bovendien een landbouwvisie waarin die groepen HUN visie op landbouw uileggen.

We Feed the World

‘We feed the World’ neemt ons mee naar boerderijen in Roemenië waar GMO mais verbouwd wordt, naar Brazilië, naar een vissersboot in Bretagne, een kassencomplex in Spanje, een kip-verwerkende fabriek in Oostenrijk, etc. De film onderzoekt hoe de globalisering en de groei van de macht van agrifood bedrijven de voedselproductie heeft beïnvloed.