Ook Platform Aarde Boer Consument gaf de minister input voor een nieuw handels- en ontwikkelingsbeleid.

Minister Liesje Schreinemacher is bezig met een nieuwe beleidsnotitie op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen laat zij zich graag inspireren door het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers.  Platform ABC gaf input voor deze consultatie:  vraag 1. Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven meer … Lees verder

In het blad Farming Matters: zijn de voordelen van agro-ecologie te bewijzen?

De laatste editie van het internationale blad Farming Matters (van het Agricultures Network) heeft als thema: ‘het pleidooi voor agro-ecologie’: is het te bewijzen dat agro-ecologie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van de hedendaagse problemen in de landbouw? Of blijft ‘opbrengst per hectare’ de enige maatstaf voor vooruitgang? In het artikel over ‘True Cost … Lees verder

Voedsel Anders – beweging Vlaanderen opgericht

28 mei is de website www.voedsel-anders.be online gegaan en zondag 29 mei werd de nieuwe beweging van ruim 15 organisaties gelanceerd op ‘Krachtboer’ (zie onder) , toen kok Kobe Desramaults het logo onthulde. De beweging spreekt zich uit voor een transitie naar agro-ecologie en is verwant aan Voedsel Anders Nederland maar niet identiek. Korte omschrijving: ‘Agro-ecologie combineert een ecologisch verantwoorde productie … Lees verder

Genuanceerde repliek op juichend artikel over gentech-aubergines, en: Monsanto tribunaal in Den Haag in oktober

Zie de homepage van www.voedselanders.nl voor een juichend artikel over gmo-aubergines in de Volkskrant , en repliek daarop door Tjerk Dalhuisen: ‘Gentech is niet de oplossing voor kleine boeren,  agro-ecologie wel’  Die repliek is niet in de Volkskrant gekomen, men vond het te laat, maar gaf tegelijk toe dat het artikel van Boersma te eenzijdig was.   … Lees verder

Tittonnel vertrekt, met goede raad voor Nederland

Hieronder een interview met Pablo Tittonell dat onlangs in de NRC stond. Hij was hoogleraar Farming Systems Ecology op de Wageningen Universiteit en vertelt waarom hij nu naar zijn vaderland Argentinië teruggaat.  Ook suggereert hij dat heel Nederland agro-ecologisch zou moeten gaan boeren, want ‘wij hebben innovatieve boeren, goede grond, wij kunnen goed polderen’. Dat … Lees verder

Wereld Voedseldag: ‘climate-smart agriculture’ of ‘agro-ecologie’?

Vice Versa is hét blad voor mensen geïnteresseerd in/betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. Vandaag online een prima artikel: Groeiende beweging wil echte veranderingen in landbouw- en voedselsysteem, als tegenwicht voor Ploumen’s pleidooi voor ‘climate smart agriculture’.  

Wetenschapsfilosoof Wageningen opteert voor agro-ecologie

Michiel Korthals nam 28 april afscheid  als hoogleraar Toegepaste Filosofie aan Wageningen University. In zijn afscheidsrede legt Korthals de twee tegengestelde landbouwproductiemethoden, de intensieve bio-industrie en de extensieve agro-ecologische productie, langs een meetlat van een zestal ethische vragen. Die zijn: Kan de agrarische en voedingsmiddelensector honger, armoede en ondervoeding verminderen? Is zij duurzaam? Is zij diervriendelijk? … Lees verder

2014 Internationaal jaar van de familielandbouw; Nederlandse rolmodellen.

22 november werd het Jaar van de Familielandbouw* officieel geopend op het hoofdkwartier van de VN in New York, door de Director General of van de FAO, José Graziano da Silva en anderen. ‘Met deze 2000 miljoen boeren, vissers etc. kunnen we de strijd tegen de honger en armoede winnen’, aldus da Silva. Tegelijkertijd vonden in meer … Lees verder

logo abc

Statement: ‘Eenzijdig perspectief tijdens internationale voedselconferentie’; alternatief congres in de maak

Van 29 september tot 2 oktober vindt in Noordwijkerhout de First International Conference on Global Food Security[i] plaats, georganiseerd door Elsevier. Achter deze pretentieuze titel gaan sponsors als Monsanto en Unilever schuil. De conferentie belooft ‘de nieuwste analyse, inspirerende visies en innovatieve onderzoeksmethoden’ naar voedselzekerheid. Wij twijfelen of ze dat kan waarmaken, gezien het programma, … Lees verder

tot 1 mei voorinschrijving boek ‘Heel de wereld’

In samenwerking met Uitgeverij Jan van Arkel verschijnt in mei 2013 het boek “Heel de Wereld … op weg naar agro-ecologische landbouw en genoeg goed voedsel voor iedereen”. Het boek is geschreven door Jelleke de Nooy van Tol, voormalig coördinator van het Netwerk Vitale landbouw en Voeding. HEEL de WERELD…. gaat over mooie, baanbrekende initiatieven … Lees verder